Национална комисия

33.jpg

АЛЕКСАНДЪР МАРКОВ

е роден през 1977 г. във Велико Търново. Завършил е Американския университет в България, магистър е по управление на човешките ресурси от УНСС. Преподава в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” по Фасилити мениджмънт. Работи като регионален мениджър за България на ITO United Change (консултантски услуги в сферата на развитието на човешките ресурси – анализ на потенциала, компетентностни модели, организационен дизайн). Работил е и като мениджър отдел „Администрация” в един от най-големите телекоми у нас. Ресорите му в партията са сграден фонд и инфраструктура, икономика. Владее английски и руски език. Женен.

25.jpg

АНЖЕЛА НАЙДЕНОВА

е родена през 1959 г. в град Брацигово. Има висше икономическо образование, а по професия е данъчен експерт. През годините е заемала позиции като инспектор, експерт и началник отдел в различни общини и данъчни служби, включително „Големи данъкоплатци” и „Главна данъчна дирекция”. Участва в Централната експертна комисия към „Главната данъчна дирекция”, която съвместно с Международния валутен фонд създава Националната агенция по приходите (НАП). Главен и заместник главен счетоводител в една от най-големите телекомуникационни компании в България.
Ресорите й в партията са финанси и икономика. Владее английски и руски език. Майка е на две деца. 

35.jpg

АНТОН ЯНЕВ

е роден през 1978 година в София. Бакалавър е по икономика от германския Икономически университет в Людвиксхафен. Над 10-години управлява собствен бизнес в областта на индустриалното производство. Специализирал в тази сфера чрез множество практики в чужбина.

Владее немски и английски език. Баща на две деца.

34.jpg

АТАНАС ПЕТКОВ

е роден през 1981 г. в София. Магистър е по бизнес администрация от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В своето кариерно развитие е заемал мениджърски позиции в редица компании, работещи в областта на ресторантьорския и туристическия бизнес, обзавеждането и телекомуникациите. В момента е на ръководна позиция в „Елвиал България” ООД, занимаваща се с производство и продажба на архитектурни алуминиеви системи и аксесоари.
Ресорът му в партията е икономика.
Владее английски, немски, испански, френски и руски език. Женен.

23.jpg

БОЯН ПЕТРОВ

е роден в София през 1961 г. Магистър е по международни икономически отношения от УНСС. Специалист е по международни документарни операции и търговско финасиране. В кариерното си развитие последователно е преминал през ръководни позиции в редица банки. В момента е търговски директор в компания за международна търговия с комодитис - зърнени и маслодайни продукти, както и с продукти от преработката им.
Ресорите му в партията са селско стопанство и икономика.
Владее френски, английски и руски език. Семеен, с две деца.

24.jpg

ГЕОРГИ НОЖАРОВ

е роден през 1970 г. в Благоевград. Завършил е педагогика и бизнес администрация в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Има над 15-годишен опит като мениджър „Човешки ресурси” в различни международни компании в България и Германия. През годините е натрупал сериозен опит като консултант на едни от най-големите фирми в страната в сферата на продажбите, мениджмънта и лидерството. В момента отново е посветен на призванието си - мениджър „Човешки ресурси” в международна технологична компания.
Ресорите му в партията са социална политика и заетост.
Владее английски и немски език. Семеен, с две деца.

1_2.jpg

КАМЕН ПОПОВ

e роден в Добрич през 1982 г. Бакалавър по Международни икономически отношения и магистър по Финансов и банков мениджмънт и маркетинг. Работи в сферата на частния бизнес, дейността му е в областта на строителния надзор и франчайзинга.
Ресорът му в партията е местни структури.

40.jpg

Найден Кирилов

е роден през 1976 г. в Добрич. Възпитаник е на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Повече от 10 години ръководи успешна адвокатска практика в областта на вещното, търговското и данъчното право. Отлично запознат с проблемите на регулацията и съдебната система.
Ресорите му в партията са вътрешна сигурност, съдебна система, отношения с други партии.
Владее английски и руски език. Семеен, с един син.

47.jpg

ПАВЛИНА СИМЕОНОВА

е родена през 1977 г. във Варна. Завършила е право в СУ „Св. Климент Охридски".
Ресорите й в партията са държавни институции и конституционно управление.
Владее немски и английски език. Неомъжена.

48.jpg

ПАВЛИНКА НАЙДЕНОВА

е родена през 1961 г. в Севлиево. Доктор по икономика. Доцент по икономика в Института за икономически изследвания при БАН. Експерт е по социални дейности и по-специално по въпросите на социалните сдружения на хората с увреждания и в неравностойно положение на пазара на труда. Консултант е по европейски проекти в областта на професионалното образование и обучение.
Ресорите й в партията са икономика, наука и образование.
Владее немски, руски и английски език. Омъжена, с една дъщеря.

22.jpg

ПЕТЪР МИЛЕНКОВ

е роден през 1972 г. в София. Магистър по право от УНСС, защитил е следдипломна квалификация по „Глобален мениджмънт и лидерство“. През годините е заемал директорски позиции в „SAP България”, „Siemens Business Services”, „applied international informatics“ и „Allianz България“. От 2011 г. e съдружник в „Некст Консулт“ ООД, компания за управленско консултиране в сферата на стратегическото и оперативното управление, управлението на човешките ресурси и информационните технологии.
Ресорите му в партията са образование и наука, електронно правителство.
Владее английски и руски език. Баща е на три деца.

29.png

РАЛИЦА СИРАКОВА-СЛАВЧЕВА

е родена в Пазарджик през 1978 г. Има висше юридическо образование от СУ „Св. Климент Охридски". Защитила е следдипломна квалификация по право на Европейския съюз. Член е на Софийската адвокатска колегия от 2004 г. и от същата година работи като адвокат в областта на гражданското, търговското и административното право.
Ресорите й в партията са кадрова политика и местни структури.
Владее английски и немски език. Омъжена, с едно дете.

Регистрация
?