Организационен секретар

49.jpg

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ

е роден през 1964 г. в Казанлък. Завършил е Немската езикова гимназия в София и е магистър по Mеждународна икономика от УНСС. Допълнително е специализирал в областта на корпоративните финанси, документарните операции, мерките срещу изпиране на пари и пр. в Commerzbank и Dresdner Bank във Франкфурт, Австрийската национална банка, Министерство на финансите в Люксембург и др. През цялата си кариера е заемал ръководни длъжности в редица търговски банки, включително ОББ, „Биохим”, BNP-Dresdner Bank и др. Бил е главен финансов директор на „Ален Мак”. Ресорът му в партията е икономика. Владее английски, немски и руски език. Семеен, с едно дете.

Регистрация
?