28 Февруари 2013

Вход забранен за нова партия и нови лица

Някак мимоходом мина частта от изказването на президента, където той призова партиите да се отворят към гражданите.

Сигнал да напишем това са започналите вече коментари в партийните кръгове за това, кой ще е министър-председателят, ако спечели БСП и кои депутати да се махнат, за да има нови лица в ГЕРБ. Г-н Цветанов пък спомена, че ако спечели ГЕРБ, отново ще е министър-председател г-н Борисов. А в коментар по телевизията журналистка заяви, че партиите трябва да са готови с избирателните си листи до 12-ти март. Неволно трябва да възкликна: „Тези хора глухи ли са?! Не чуват ли хората?! Вярва ли още президентът на съвестта на партийните функционери?!”

Нека обаче оставим емоциите настрана и да продължим отново с професионализма, на който държим толкова много. За да съществува една партия трябват финанси! Каквото и да си говорим – това е истината.
Съгласно закона, политическите партии се финансират от собствени приходи и от държавна субсидия.

Собствените приходи са:
- членски внос;
- собствени недвижими имоти;
- дарения и завещания от физически лица;
- лихви по парични депозити в банки и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на правилото, че политическите партии не могат да извършват стопанска дейност;
- издателска дейност, авторски права и ползване на интелектуална собственост, както и от продажба и разпространение на печатни, аудио- и аудиовизуални материали с партийно-пропагандно съдържание.

Нека не забравяме, че политическите партии могат да получават за безвъзмездно ползване от физически лица само техни собствени движими и недвижими вещи, както и безвъзмездни услуги, извършени само с личен труд.
Президентът попита: „Кое е по-добре – да се финансират от държавата или от фирми?

Зададе го като риторичен въпрос! Какво имаше предвид той? Имаше предвид следващият (всъщност най-значим) приход за партиите, а именно държавната субсидия.

Държавната субсидия се отпуска ежегодно на четири равни транша от централния бюджет за финансиране на политическите партии или коалиции, регистрирани в ЦИК, участвали в последните парламентарни избори и с избрани народни представители. Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция. Държавна субсидия се отпуска ежегодно и на партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори.

С други думи новорегистрирана партия не може да получи държавна субсидия. Отново задънена улица!

Казваме си: добре – все пак могат да се намерят физически лица, които да допринесат със собствени средства за създаването на една партия. Прави сте. Но да видим какви са изискванията към тях?

Всяка партия създава и води публичен регистър, в който се вписват:
- лицата направили дарение/завещание. Дарителите следва да обявят декларация за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над 1000 лв.
видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание.
разпоредителните сделки с движимо или недвижимо имущество, чиято стойност надхвърля 1000 лв.;
- вещи, предоставени безвъзмездно за ползване;
- безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица, техните имена, срокът за ползване, видът и описанието на предоставените за ползване вещи, видът на услугите и декларация за собствеността на вещите.

Досещате ли се как това се организира за по-малко от месец?! Ето тава вече е риторичен въпрос!

Има ли изход от „забраната”, който да е цивилизован и демократичен?! Мисля, че изходът е само един. Това е мястото, където може да се агитира почти безплатно и където може да се впрегне много личен труд – ИНТЕРНЕТ! Не че е напълно без пари и това.

А и ще е много символично – всичко започна от интернет, защо пък да не завърши и с интернет партия…

 

< Назад към всички коментари
Регистрация
?