Програмна реч на Георги Василев пред Инициативния комитет за създаване на ПП "Република БГ"

Началото на всеки проект започва с отговор на 5-те Големи въпроса:

ЗАЩО ни е необходим този проект?

КОЙ е движещата сила на проекта?

КЪДЕ ще се осъществява?

КОГА ще се осъществява?

КАК ще се осъществява?

ЗАЩО?

Повече от 20 години институциите на гражданското общество и държавата не са в състояние да поставят в центъра на своята дейност интересите на българските граждани да живеят в цивилизовано, динамично развиващо се, съвременно общество на сигурност и благоденствие.

Настоящата политическата криза е преди всичко израз на разпада на доверие в легитимността на съществуващите политически партии и лидери, които са налагали своя отпечатък върху дейността на държавата поради глухота към очакванията на гражданите, некомпетеност, корупция и безнаказаност, изразяваща се и в криза на ценностната система, на морала на обществото.

По тази причини институциите на гражданското общество и на първо място партиите като изразители на интересите на гражданите не са в състояние на функционират адекватно, да осигурят чрез механизма на свободни и демократични избори представителство в държавната система на компететни, отговорни и съпричастни служители.

Като резултат, ние гражданите на България не вярваме един на друг, не действаме като нация, попадаме под влиянието на демагози, популисти и вулгарни използвачи. Знаем какво не искаме, но не знаем как и кой да ни изведе от тази криза.

Настоящият проект има за цел да създаде реална, действена алтернатива на политическо действие и структура за спечелване на изборите и чрез законодателната и изпълнителна власт да се осигурят условия на българските граждани да живеят и работят в цивилизовано, динамично развиващо се, съвременно общество на сигурност и благоденствие.

КОЙ?

Всяко общество, всяка нация има своите съпричастни, компетентни и отговорни личности, които ние ще се стремим да обединим и да им предоставим възможност за политическа изява.

Искаме да дадем възможност на гражданите на България да повярват и намерят израз, че могат и са автори на своята обществена среда.

Обръщаме се към гражданите на България с призив да изберат личната отговорност, вместо очакване на поредния „спасител“, да изградят своята икономика сами, а не да приемат натрапени чужди решения, да уважат законите, които са плод на техния избор.

Ние ще се стремим да превърнем нашите обещания в реалност. Направете вашия избор, присъединете се към нас, за да изградим заедно съвременна, просперираща и свободна България.

КЪДЕ?

Всяка политическа дейност има своето пространство на действие. Пространството на действие на този политически проект са гражданите на Република България. Това са всички хора, които притежават български паспорт, независимо къде се намират и каква е тяхната вяра, етническо съзнание, професия, семейно положение, лични пристрастия, знания, интереси.

КОГА?

Днес се поставя официалното начало на този проект. Вие сте първопроходците, основателите и инициаторите на проекта за нова политическа партия, на нова политическа сила, която си поставя за цел честно и справедливо управление на Република България. Независимо от факта, че предстоят избори след по-малко от месец и независимо от факта, че тази нова политическа партия няма да има технологическата възможност да участва в тези избори, ние вярваме, че тя трябва да бъде създадена тук и сега. Въпрос на граждански дълг е тя да бъде създадена сега и тук, за да се даде надежда на огромна част от българските граждани, които не се припознават в нито една от тези десетки партии, заявили своето участие на предстоящите избори. Съвсем вероятно предстоящите избори ще възпроизведат политическото статукво, срещу което излязоха на протест тази зима българските граждани. За да се вдъхне надежда и вяра, че политическата ситуация може да се промени към по-добро и справедливостта да получи шанс за реализация, този проект трябва да бъде стартиран тук и сега.

КАК?

Този партиен проект се създава като отворена платформа, която да даде възможност за израз на политическата позиция на почтените, компетентните и енергични български граждани, желаещи да възстановят справедливостта в обществените отношения и да осигурят честно и справедливо управление на държавните институции. Открита платформа означава, че всеки български гражданин има възможността да заяви своето желание за политическа изява за реализация на целите и в съответствие с принципите на партийната програма. Кандидатите от своя страна следва да получат вота на одобрение от другите членове и симпатизанти като защитят пред тях своите качества и програми за действие в рамките на партийната програма. Открита платформа означава също така, че всеки български гражданин може да дада своя принос към партийната програма с предложение или коментар. Ако предложенията и коментарите съответстват на обявените цели и принципи, те ще станат част от усъвършенстваната и динамично развиваща се партийна програма. Във времето на Интернет това е не само възможно и широко приемливо, но и задължително условие за постигане на целите на партийния проект Република БГ.

Каква е моята роля?

Моето намерение е да предам своя ентусиазъм, решителност, знания и умения на взаимодействие с хора, натрупани с годините като дълг към българското общество, от което се чувствам неразделна част. Като дълг към всички в това общество, които са ми дали живота, възпитанието, образованието и любовта към хората. Аз вярвам, аз съм напълно убеден, че ние сме автори на своята обществена среда и ви поканвам заедно да върнем достойнството на българските граждани, като наследници на огромна история и носещи в себи си потенциала на велико бъдеще на това общество като част от цивилизования свят. Във всеки един от нас има неподозирана понякога сила. Чрез този партиен проект ние можем да синхронизираме нашата сила и усилия за промяна на българското общество към благоденствие и просперитет. Заедно, ние можем и ще бъдем огромна сила за политическа промяна.

Ние сме силата и силата е в нас!

За честна и справедлива република!

Регистрация
?