Денят разказва - епизод 4: Прераждането на Кейнс

Тема на дебата е "Прераждането на Кейнс"- баща на модерната икономика, оказващ сериозно влияние върху икономическата политика на редица правителства през 20в.

Регистрация
?