Кръгла маса на тема "Състоянието на публичните финанси"

Вижте официалното видео от кръглата маса на тема "Състоянието на публичните финанси", организирана от ПП "Република БГ".

Регистрация
?