Снимки на членовете на ръководството на ПП "Република БГ"

Снимки от официалната фотосесия на членовете на ръководството на ПП "Република БГ" - председателят Георги Василев, зам.-председателят Найден Кирилов, организационният секретар Владимир Георгиев, членовете на Националната комисия: Александър Марков, Анжела Найденова, Антон Янев, Атанас Петков, Боян Петров, Георги Ножаров, Иво Петров, Камен Попов, Павлина Симеонова, Павлинка Найденова, Петър Миленков, Ралица Сиракова, Румяна Станимирова, Станислав Куков, както и членовете на Етичната комисия: Аделина Миланова, ген. Калчо Танев.

Регистрация
?