02 Март 2014

Найден Кирилов:Промяната на статуквото е възможно чрез премахване на партийните субсидии

Водещ: Политическа партия „Република БГ” обяви кампания за иницииране на референдум за премахване на държавните субсидии за партиите. Защо тази тема е важна за обществото - ще коментираме с Найден Кирилов, заместник-председател на партия. Г-н Кирилов какви са мотивите ви да инициирате референдум с въпрос – „Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии“ ?


Найден Кирилов: Политическа партия „Република БГ” предприе тази решителна крачка да се изправи срещу партиите от статуквото, защото става така, че през февруари 2013 година и през юни 2013 година хората излязоха на протести срещу политиката, която водеха тогава управляващите политически формации и сегашните управляващи. Хората изразиха категорично и ясно недоволство срещу това управление, срещу тези партии, срещу начина, по който те формират политиката, начинът по който я водят спрямо хората, които те упълномощават да формират и провеждат тази политика. Ето защо, трябва да бъде намерен друг начин, по който гражданите да упълномощят други хора, други нови лица, които да бъдат техни политически представители. В член 1, алинея 2-ра от сега действащата Конституция е написано, че държавната власт принадлежи на народа и тя се упражнява от него или от органите, предвидени в Конституцията, но както казах, хората вече нямат доверие в тези партии. Единственият начин, по който те могат да упражнят властта си това е чрез референдум. Именно за това политическа партия „Република БГ” като отговорна партия, която действително отговаря на критерия като организация, която изразява интересите на гражданите, решихме да пристъпим към този пряк начин на демокрация, а именно провеждане на референдум.


Водещ: Как очаквате да отговори обществото, ако има такъв референдум? Очаквате ли да има противоречия и различни мнения?


Найден Кирилов: Безспорно противоречия ще има, особено от страна на така наречените партии на статуквото. Тези партии, които сега управляват или са били в управлението. Те са и бенефициентите и получателите на тези финансови помощи, на тези субсидии, на тези плащания срещу които ние се обявяваме. Но трябва да ви кажа нещо интересно - откакто обявихме, че ще организираме подписка за провеждането на референдум в нашата фейсбук страница и нашия сайт, поне 98% от всички коментари, които може да се видят са за референдума и в подкрепа на въпроса, който поставяме, а именно да бъдат ли премахнати партийните субсидии. И винаги отговорът, макар и в писмена форма, е с няколко удивителни. Ясно е, че хората искат и целят тази промяна.


Водещ: Идеята да се премахне държавната субсидия за политическите партии обаче има и противници и техните аргументи са, че по този начин партиите, за да съществуват, за да извършват своята дейност, ще се наложи да се обвържат по някакъв начин с хора, които ще ги финансират, ще ги подпомагат, тоест няма да бъдат независими. Как приемате тези опасения?


Найден Кирилов: Според нас, първо – тези хора, които повдигат тези аргументи и контрааргументи на нашата теза са именно тези хора, които се облагодетелстват от държавните субсидии. Аз не искам да обиждам по никакъв начин членовете на политическите партии, които получават субсидии. Според мен тези субсидии се получават не от партиите, а по-скоро от партийните апарати, от партийните ръководства и именно те се обявяват против тази идея. Аз бих отговорил и по следния начин: „Това ли е техният морал? Те по този начин ли ще прехвърлят вината върху това, че получават и плащания от други източници?“. Според нас безспорно няма никакъв проблем гражданите да финансират своите партии. Все пак да обърнем внимание на това,че партиите са сдружения на гражданите в защита на техните интереси, съответно щом една партия наистина защитава интересите на гражданите, то е естествено тези нейни членове, тези нейни симпатизанти да имат пряк интерес да финансират своята дейност и да финансират своите партии. Ако гражданите бъдат достатъчно отговорни и техните представители, хората, на които гласуват доверие, бъдат с нов политически морал, то тогава не може да има опасност някой да финансира партиите и съответно да иска след това от тях услуги, които противоречат на морала и на закона.


Водещ: Тоест според вас няма да има лобизъм, ако не се финансират партиите с държавни средства?


Найден Кирилов: Лобизмът - това е една друга тема за, която може би ще трябва да намерим отговор с един нов закон – Закон за лобизма, който е спряган в българското политическо пространство нееднократно, но досега не е намерило своето решение. Естествено е, когато се започне обсъждането на един такъв въпрос и то дай Боже след успешен референдум, който ние сме инициирали, да бъде поставен въпросът, но тогава ще бъде една гаранция и гражданите ще видят ясно – кой финансира политическите партии, защото в момента, под прикритието на държавните субсидии и под прикритието на държавните каси, които са публична тайна – не може да се разбере, кой финансира партиите. Веднъж започнали граждани и юридически лица да финансират политически партии, то ще стане ясно и ще излезе на светло кой чии интереси защитава. Съответно партиите, ако водят политика, която е конюнктурна, която изпълнява тесни интереси и партийни интереси или пък определени кръгове или тясно финансови и икономически, то тогава гражданите ще видят това и ще оттеглят подкрепата си от тази партия и независимо после кой я финансира тази партия – няма ли своята подкрепа, няма ли идеите, които да са водещи, тя ще загуби изборите. Така че, според нас това не е проблем.


Водещ: Ако бъде премахната държавната субсидия за политическите партии, те по-равнопоставени ли ще бъдат и ще се случи ли промяната на статуквото, за която обществото апелира?


Найден Кирилов: Да, ще бъдат по-равнопоставени, защото тогава ще бъде истинската политическа битка – битка на идеи, битка на каузи, които са в полза на обществото, защото сега няма равен старт. Не можем да говорим за равен старт, когато едни получават определени субсидии, определени плащания и с това заплащат медийни услуги, с това заплащат партийни пропаганди, които им позволяват те да стоят във властта.


Водещ: И да се върнем на самата кампания за събиране на подписки за провеждане на референдум. Официалният старт е на 1 март. Как точно ще започне кампанията? В кои български градове ще се провежда тя? По какъв начин?


Найден Кирилов: Кампанията започва официално на 1-ви март, символен ден. Идва пролетта, идва новото начало. Хората, както знаете, обичат хубавото пролетно време. За всички, които желаят да подкрепят тази подписка, могат да заповядат на нейното начало – от 11 часа пред народния театър „Иван Вазов” в град София. За всички останали – в областните градове има стационарни екипи, които имат разрешение от кметовете на населените места и във всеки един областен град, всеки който желае, може да се подпише. Списъкът на местата за събиране на подписи са обявени на страницата на партия „Република БГ“ във Фейсбук и всеки може да ги види и ще има допълнително обявяване на тези места. Всеки, който желае да направи промяна в българския обществен живот, нека да подкрепи тази подписка, за да можем да променим политическият живот, трябва да променим политическите представители, а това за да се случи, е необходимо да прережем може би основният кръвотворен за тях орган – партийните субсидии, от където те черпят не малко пари.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?