27 Март 2014

Найден Кирилов:100хил. подписа трябва да стигат за предизвикването на референдум в България

Найден Кирилов – заместник-председател на ПП „Република БГ“ в интервю за предаването „Това е България“ на Радио „Фокус“

Водещ: Партия „Република БГ“ изпрати писмо до президента Росен Плевнелиев, с което настоява държавният глава да сезира Конституционния съд. Искането е за обявяване на противоконституционност на текстове от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление. Повече ще чуем сега от заместник-председателя на партия „Република БГ“ Найден Кирилов. Г-н Кирилов, какви са мотивите ви да поискате това сезиране на Конституционния съд от страна на президента.

Найден Кирилов: На първо място, това е в резултат на последователната политика, която политическа партия „Република БГ“ води. Ние още с учредителната декларация казахме и ясно потвърждаваме с действията си, че ние ще се стремим към партньорство с всички, които считат, че в България трябва да бъде утвърдена демокрацията. На следващо място, като партия, която отговорно е заела позиция за пряката демокрация, и не само е заела, но и осъществява такава с инициирането на референдума, ние считаме, че тази пряка демокрация в момента в България е планирана, и то по начина, по който Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление въвеждат такива рестрикции, такива почти, бих казал, нарочно създадени трудности, за да може по-трудно да бъде осъществявана тази пряка демокрация.

Водещ: Отстоявате становището, че императивно въведените разпоредби в закона, изискваните, съответно 200 000 и 500 000 подписа, противоречат на духа на Конституцията и нарушават правото на народа да упражняват държавната власт пряко. Според вас, каква трябва да бъде бройката на подписите, така че да може да се организира референдум?

Найден Кирилов: Ние направихме сравнение с някои от европейските държави. Обичаме, както знаете, да даваме пример с Швейцария – една доста добре уредена държава, и там, със 100 000 подписа е достатъчно да бъде предизвикан референдум по съществени въпроси на държавното управление. Считаме, че в България това също трябва да стане по този начин, както ни позволява Конституцията, но за съжаление, както законите, които са създадени в изпълнение на същата Конституцията, създават трудности.

Водещ: Няма ли обаче опасност при намаляване на изискуемата бройка подписи, референдумите да се превърнат в често използван политически инструмент и по този начин да загубят своя смисъл?

Найден Кирилов: Не мисля, че това може да бъде така, защото България, в основните положения на нашата Конституцията е записано, че цялата власт произтича от народа и му принадлежи, и се осъществява както от органите, предвидени в същата Конституцията, но и пряко от него. При условие, че това е основно положение и ние сме Република, в която суверенът е народът, то трябва той да има това право. Не мисля, че тази стойност на референдумите ще девалвира, напротив. Вижте какво става – хората нямат доверие в политическите институции, те нямат доверие в партиите. Виждате какви са социологическите проучвания, какъв спад на доверието и увеличение на протестите имаше през миналата година, а и тенденцията за намаляване на доверието към политиците е все по-голям и все по-голям. И в тази връзка, считаме, че да се върне доверието в политическата система трябва да има повече възможности за осъществяваме пряка демокрация.

Водещ: Ако президентът не реагира на искането ви, имате ли следващи стъпки?

Найден Кирилов: Политическа партия „Република БГ“, естествено, може да се обърне със същото предложение към всички органи, които са оправомощени съгласно Конституцията на Републиката да сезират Конституционния съд. Но ние се обърнахме към държавния глава именно за това, че той представлява интересите на всички граждани. Той е обединител на нацията по смисъла на Конституцията. И ние като партия, която изразяваме интересите на нашите членове, на нашите симпатизанти, на нашите последователи, считаме, че той е отговорният, който може да поеме това наше предложение и да сезира Конституционния съд. Той е президентът на Републиката, той е държавният глава, респективно от него очакваме, че той няма да пренебрегне волята на такава съществена част от населението, от гражданите, които ние представляваме и да не се съобрази с него. Ние вярваме, че президентът ще уважи нашето предложение и ще сезира Конституционния съд.

Водещ: От 1 март вашата партия започна подписка за референдум с въпрос: Да се премахне ли държавната субсидия за партиите? Колко подписа са събрани до момента?

Найден Кирилов: До момента почти 133 000 подписа са събрани от цялата страна, като тенденцията продължава. Хората се интересуват все така от референдума. В партийния офис и в офиса на Инициативния комитет, както съм казвал и друг път, продължават да звънят телефоните. Във Facebook страницата продължават да бъдат задавани коментари и въпроси относно това, къде се събират подписи. Хората подкрепят тази инициатива и възприемат изцяло аргументите защо трябва да бъдат премахнати държавните субсидии за политическите партии. Има и нещо друго – хората се интересуват и от предложените от нас алтернативни методи на финансиране и се интересуват от механизма, който ние предлагаме това да става публично, при условията на прозрачност.

Водещ: До евентуалното сезиране и решение на Конституционния съд и съответно промяна на законодателството, обаче, е възможно да мине много време. Имате ли готовност да продължите да събирате подписи, така че да отговорите на настоящите изисквания на закона?

Найден Кирилов: Разбира се. Ние не престъпваме към тази стъпка поради това, че имаме съмнения в събирането на подписи. Напротив, ние виждаме какъв е интересът на хората, първо, към референдума, и второ, към въпросът, който ние сме задали. Поради това нямаме тези притеснения. Но мислим, пак казвам, като партия, която изразява интересите на народа, на гражданите, че пряката демокрация трябва да бъде реално изразявана в България. Тя трябва да има реални приложения, а не само да остане на книга, на хартия и да бъде един вид бламирана от законови разпоредби.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?