15 Ноември 2013

Аделина Миланова: Бюджет 2014 е изграден върху идеологически претенции

Водещ: Доцент Миланова, каква е вашата оценка за проектобюджет 2014 г., социален и изпълним ли е той, както твърдят управляващите?

Аделина Миланова: Философията на този бюджет, така както ни е представен, очевидно се основава на ценности и внушения за социална защита и социална справедливост, естествено в нейния разпределителен и преразпределителен аспект. Дотолкова, доколкото тези ценности се базират върху една лява идеология, това е очевиден факт с претенция за изграждане на един социално ангажиран бюджет на пръв поглед. Очевидно, управляващите смятат, че ще бъдат посрещнати с едва ли не признателност от хората. Обаче, има един голям въпрос, когато се пристъпи към един по-задълбочен прочит на мерките и респективно на очакванията. Какво имам предвид? Основните фокуси, които постоянно се лансират в оборот и се изтъкват от управляващите, това са социалната защита и икономическият растеж. Погледнато теоретично, а и практически няма несъвместимост между тях, но в българската стопанска и обществена действителност те са сякаш в ролята на основни предпоставки, генериращи някакво съмнение и недоверие. Така че в този смисъл ние трябва да се интересуваме от въпроса, къде е границата с популизма и докъде може да доведе всичко това, защото на пръв прочит лозунгът за социална защита на най-уязвените и на най-уязвимите слоеве, звучи действително впечатляващо като едно истинско, реално ляво послание. Но до този момент съчетаването му с идеите за подобряване на бизнес среда, за криминализиране на действия, които водят до фалити на предприятия и стопански структури, отново ни тласка към една бих казала до болка известна неопределеност и отдалечаване от очакваните резултати. Така че нашето мнение е, че този бюджет е в голяма степен незрял, дотолкова доколкото не се основава на истинска реформаторска база. Т.е. смятаме, че той е по-скоро изграден върху идеологически претенции, а не толкова върху адекватна реформаторска основа.

Водещ: Ако проектобюджет 2014 година бъде приет и на второ четене в този вид, ще издържи ли без да се налага неговата актуализация?

Аделина Миланова: Нашето мнение, че така както са заложени параметрите, аз не искам да оспорвам компетентността и експертността на хората, които са се трудили по неговото разработване, тяхната финансова експертиза, но във всички случаи, така както е изградена философията и концептуалната рамка на бюджета, едва ли ще издържи. И нашето мнение е, че в най-кратки срокове ще се пристъпи към неговата актуализация. Просто основата при него не е силна, тя липсва и тази идеологическа претенция, за която споменах, не е достатъчна за да може един бюджет да претендира за стабилна конструкция, а това все пак е основният, главният управленски инструмент. Когато обаче той не гарантира истинската макроикономическа рамка, истинско макроикономическо управление, тогава просто самият той подлежи на множество ревизии, на множество корекции, актуализации и прочие.

Водещ: Премиерът Пламен Орешарски обеща добро бъдеще за българската икономика по време на Българския икономически форум. По думите му правителството от следващата година ще работи за облекчаване на административния режими, за да се подобри бизнес климата, ще се работи за привличане на повече инвестиции. Как гледате на тази ориентация на правителството с поглед към бизнеса?

Аделина Миланова: Да. Благодаря ви за този въпрос. Ние като политическа партия сме декларирали, че никога не пристъпваме априори с негативизъм към онова, което се прави от една или от друга посока. Така че и в този случай сме направили задълбочен прочит и сме се опитали да потърсим нещо рационално, нещо добро. Например идеята, заявката за увеличаване на размера на инвестиционните разходи, според нас като една дясноцентристка партия, е действително добра. Но веднага възниква въпросът как тези инвестиционни разходи, които според нас не са в значителен размер, ще бъдат осъществени след като не се поставя стабилната основа на бюджета. Политическа партия „Република БГ” например, смея да твърдя смело, е първата партия, която постави въпроса за истинската институционална реформа. Дори и да имаме доброто желание да намерим и да потърсим нещо положително, то очевидно това положително трудно ще се задвижи, след като се осланя главно на социални и дори имагинерни програми, а не върху това обществото да изгради съответните адекватни институции, за да може само да изгражда. Гражданите да бъдат поставени в този градеж на собствената си конкурентоспособност и сила. Има и нещо друго - финансовият министър многократно подчертава за тези мащабни регионални инвестиционни програми, за инвестиционни действия и прочие. Но вече в 21 век се върви не толкова към целево финансиране на някакви авторитетни, тежки, престижни проекти, а по-скоро към изграждането именно на тази хоризонтална координация между различните икономически субекти, с идеята да се постигнат съвместните цели. Но така поставен въпросът е възможен единствено и само при осъществяването на тази институционална реформа, за която в бюджета изобщо не става дума и очевидно управляващите не са я възприели като основен фокус и основен акцент. Така че, ако има нещо положително, когато то не е стъпило върху стабилна основа, трудно може да има претенции, за нещо, което би довело да позитиви за цялото ни обществено-икономическо развитие.

Водещ: Как „Република БГ” коментира идеята на ДПС да отпадане на банковата тайна за сметките на висши политици? Задавам ви този въпрос на фона на нестихващите протести с искане за морал в политиката, защото според ДПС това е един от отговорите, който търси обществото.


Аделина Миланова: Фактически във вашия въпрос се крие и самият отговор. Именно в тази тежка в момента ситуация, на фона на студентските вълнения, на фона на протестите, на фона на ширещото се недоволство на нацията, този ход е според нас истински популизъм. Абсолютен популизъм, още повече, че не сме убедени, че изобщо подобно искане има своя юридически фундамент, т.е. дали то е изобщо адекватно. Но дори и да допуснем хипотетично, че е възможно, според нас това е истински популизъм, който просто се опитва да отклони малко вниманието. Защото виждате, че дори и претенцията за прекалена социална ангажираност на бюджета не успява да потуши напрежението, да уравновеси силите в обществото, а напротив – назрява все повече и повече напрежение, катаклизми, конфликти. Така че в този смисъл не приемаме като сериозно предложението излязло от средите на БСП и ДПС.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?