23 Октомври 2013

Найден Кирилов: Удължаването на мораториума е популизъм

Найден Кирилов, замeстник-председател на Политическа партия „Република БГ”, в интервю за предаването на Радио „Фокус” „Добро утро, България”

Водещ: Депутатите приеха решение за налагане на мораториум върху придобиването право на собственост върху земя на територията на Република България от страна на чужденци и чуждестранни юридически лица до 1-ви януари 2020 г. От общо 221 депутати „за” гласуваха 171, „против” - 38, 12 се въздържаха. Решението гласи, че Народното събрание възлага на Министерски съвет да приеме всички необходими действия и актове по обявяване на мораториум върху придобиването на земя от чужденци и чужди юридически лица за времето до 1-ви януари 2020 година – още един седемгодишен период. Коментираме темата с Найден Кирилов, заместник-председател на Политическа партия „Република БГ. Г-н Кирилов, как гледа „Република БГ” на мораториума за забрана българската земя да се продава на чужденци?

Найден Кирилов: Има два критерия, по които можем да оценим това решение. Единият е юридически, а другият е политически. От гледна точка на правото, според мен, този мораториум не решава въпроса с купуването на земя от чужденци, както и сега, до ден днешен, всеки един чужденец може да си купи земя, след като учреди в България юридическо лице по Търговския закон. Дали ще бъде с предмет на дейност търговия, дали ще бъде с предмет на дейност земеделие, няма никакво значение. Той може да придобие, така или иначе, земя по този начин - опосреден, но легален, разрешен от закона начин. Ето защо считам, че на следващо място това решение е политически популистко. Именно поради този юридически аргумент, който изразих преди малко - няма смисъл от едно решение, когато то може да бъде заобиколено по този начин.

Водещ: Интересно е, също така, дали като цяло това решение, положението в момента, е удовлетворително? Няколко парламентарни комисии по-рано се обявиха против мораториума, като посочиха за основна причина клаузата в Договора за присъединяването ни към Европейския съюз, а в същото време предложението за налагане на мораториум беше прието в пленарна зала. Трябва ли обаче ние, като част от Европейския съюз, да имаме притеснения за положението си към настоящия момент? Смятате ли, че може това да доведе до проблеми?

Найден Кирилов: Според мен всеки един договор, който бива нарушен, може да повлече със себе си както политически, така и юридически санкции за България, които следват от присъединяването й към Европейския съюз. И нещо друго да отбележим - че Конституцията на Република България в чл. 22, ал. 1 изрично е посочила, че България може да продава земя на чужденци при условията на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз. И се замислям, всъщност, дали това решение, което беше прието от Народното събрание, е конституционосъобразно. Едното нещо, другото нещо, за което, пак като юрист, ще взема малко по-конкретно отношение – какво означава законодателната власт да възложи на изпълнителната да бъдат приети еди-какви си нормативни актове, или да бъдат направени съответните промени? Естествено, в прерогативите на Министерски съвет е да решава въпросите относно подзаконовите нормативни актове, но мисля, че доколкото в България има разделение на властите, то законодателната власт е тази, която може да предприеме всички необходими мерки да бъдат променени законите в тази насока. Но пак стои въпросът дали те ще бъдат конституционосъобразни. По-скоро - не, това е мнението на „Република БГ”.

Водещ: Чу се, съответно, и мнението от ДПС, че ще бъде сезиран Конституционният съд, във връзка с това решение, да се произнесе дали то е законосъобразно? От гледна точка на това, което ни казахте, звучи напълно логично, като мярка. В какъв срок, реално, трябва да се чуе решението на Конституционния съд, ако, да речем, днес или утре бъде внесено това?

Найден Кирилов: Това би следвало да стане в рамките, в които Конституционният съд насрочва и решава делата . Въпросът е по-скоро дали при тази динамика на взимане на решенията - говоря за тези групи, които гласуваха по различен начин, дали отново ще бъде събрано необходимото количество подписи на народни представители, които да сезират Конституционния съд. Видяхте, както от страна на БСП, една част от депутатите гласуваха по един начин, останалата част - по друг. Стават интересни движения в пластовете, в момента, на парламентарно представените сили. Да видим, това ще бъде интересно, въпрос на време. Другият вариант, както се очаква, е президентът да сезира Конституционният съд. Той е един от субектите, които могат да направят това.

Водещ: Виждате ли, все пак, алтернатива за запазване на българските интереси в случай, че мораториумът не просъществува?

Найден Кирилов: Аз мисля, че така или иначе българските интереси могат винаги да бъдат запазени. Става въпрос за земя, става въпрос за недвижими имоти. Тя не може да бъде изнесена извън границата на Републиката, тази земя винаги ще бъде тук. И когато има една силна държава, която владее положението, която мисли държавнически, когато цялата политика е основана на държавнически подход, винаги могат да бъдат направени такива законодателни промени, които да позволят българската земя да бъде стопанисвана по един правилен начин – в интерес на обществото, в интерес на държавата, независимо кой е субектът на правото на собственост – дали българин, дали чужденец. Пак казвам – чужденецът не може да вземе земята и да я изнесе извън граница. Според мен са прекалено, бих казал , интересни, като конспиративна теория, идеите, които се прокрадват в публичното пространство, че видиш ли, когато се насели от определени групи хора, тази земя, едва ли не, ще стане собственост или територия на друга държава. Не, това не може да се случи. Най-малкото, от гледна точка на международното право. А и, все пак, в случая се спекулира от правна страна и с нещо друго. Това, което законът, това което и Договорът за присъединяване на България към Европейския съюз, и в конституцията, не на последно място, е посочено, че става въпрос именно граждани на Европейския съюз, юридически лица, които са създадени съгласно законите на държавите-членки на Европейския съюз, да придобиват права. Така или иначе, разпоредбата на алинея 2 на чл. 22 от Конституцията ще продължи да се прилага относно чужденци и чужди юридически лица, които не са от държавите-членки на Европейския съюз, т.е. - от един международен договор трябва да бъде уредено това. В момента този мораториум, според мен, прави груба шега на останалите държави-членки и не мисля, че е добре България да влиза още сега в излишни спорове и наказателни процедури пред Съда на европейските общности, т.е. - пред съда на Европейския съюз.

Водещ: Г-н Кирилов, споменахте законодателни промени в тази посока. Смятате ли за необходимо и целесъобразно приемането на промени в българското законодателство, които да целят именно запазването на българските интереси под един или друг вид? Все пак, и сега да бъде удължен срокът на мораториума до 2020 г., отново ще се изправим пред този проблем.

Найден Кирилов: Безспорно, пак казвам – трябва да бъдат приети промени в законите, които да дадат една гаранция, че тази земя ще бъде обработвана, че тази земя няма да бъде продавана, по един или друг начин, на безценица, че няма да бъде, по един или друг начин, тази земя отнемана от гражданите и променяно предназначението й. Това е изразът на силната държава. Ако трябва да бъдат направени законодателни промени, то трябва да бъдат те в тази насока. Не всеки да дерибейства, да прави каквото си иска, да променя предназначение, особено говоря за земеделските земи. Станахме свидетели на прекалено голямо застрояване, на промяна на предназначението. Не казвам, че това не е нужно, в определени случаи, особено за тези земи, които граничат с урбанизирана територия. Така или иначе, съвременното общество се разширява, като гражданско и индустриално такова. Това налага да бъде променяно предназначението на земеделската земя, в частни случаи. Но пак казвам – не трябва по никакъв начин ние да допускаме намеса върху земята да противоречи на българския интерес. А той е България да се развива напред, да привличаме инвеститори, които да помагат българското общество да излезе от тази икономическа криза, която, за съжаление, толкова дълго продължава.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?