27 Септември 2013

Петър Миленков: Няма адекватни мерки за справяне с бежанската вълна

Петър Миленков, член на Националната комисия на ПП „Република БГ”, в предаването „Добро утро, България” на Радио „Фокус”

Водещ: Политическа партия „Република БГ” разпространи официална позиция, в която твърди, че държавата се е провалила в овладяването на кризата с бежанците. Г-н Миленков, в последните дни се говори много за провалите на държавата и правителството в определени сфери, но като че ли въпросът с бежанците тепърва назрява. Какви са мотивите за позицията, която разпространихте, относно държавната политика спрямо сирийските бежанци?

Петър Миленков: Позицията на ПП „Република БГ” може да бъде обобщена най-кратко с две думи – това е критика към правителството по отношение на предприемането на своевременни и адекватни мерки. В българския език използваме тези две думи, които имат много широк смисъл. Правителството не успя да вземе своевременни и адекватни мерки за реакция на бежанската вълна, независимо, че от началото на годината ние натрупваме информация по отношение на очаквания бежански поток. Независимо от това, че още към края на май „Гранична полиция” наблюдава засилване на потока на бежанци от Сирия, чак към края на август, на 30 август, правителството излезе с едни мерки – 11 мерки, които според нас са изключително ненавременни и изключително неадекватни. Защото не може сред тези мерки на 30 август или началото на септември ти да заявяваш, че започваш проучване на възможности за едно, второ или трето по отношение на бежанците. Своевременността на тези действия означава, че ти достатъчно рано е трябвало да се подготвиш за това, което предстои, да го оцениш, да оцениш неговия мащаб и неговото отражение и да вземеш мерки, които са адекватни. Ние не наблюдаваме нито своевременност в действията, нито адекватност на действията на правителството.

Водещ: Какви са мерките за справяне с тези проблеми, според вас, макар и сега, когато толкова много бежанци вече са в страната ни?

Петър Миленков: Притеснения будят думите на министър Вигенин от вчера в ООН, че в момента най-голямото предизвикателство пред България е осигуряване на подходящи условия за настаняване. Не може в момента това да бъде, трябвало е да бъде преди месеци в дневния ред на правителството, да осигури подходящи условия, защото по наша информация условията, които се предоставят на бежанците в момента, по никакъв начин не могат да бъдат окачествени като подходящи. Предоставят се стари сгради, които са в окаяно състояние, в части от които няма електричество или вода, няма минимални хигиенни условия. Другото притеснение са действията на Българския червен кръст (БЧК). Отново се оказваме неподготвени и, за съжаление, онова, което БЧК може да осигури с бюджетите си, се оказва недостатъчно. Да, беше стартирана една акция и отново българското общество трябва с SMS-и да подкрепя бежанците, при положение, че правителството е трябвало да вземе своевременни и адекватни мерки това да се случи. Другото, което ни притеснява, е поведението на „Гранична полиция” и охраната на границата. Ние трябва да дадем еднозначен сигнал към света и към бежанците най-вече, които идват от Турция - че ако те минат през граничните пунктове, те ще бъдат третирани по един начин, но ако преминават нелегално българската граница, те ще бъдат третирани съобразно нормите на наказателното право и ще бъдат третирани като нарушители на държавна граница, което е сериозно престъпление.

Водещ: Какви последствия откривате за страната ни – икономически и социални, от този наплив на бежанци към страната ни?

Петър Миленков: Тепърва предстои да се изправим пред това, защото ако говорим за последствия, ние трябва да сме наясно, че ако правителството тепърва проучва мерки за това откъде да бъде осигурено финансиране от Европейския съюз, трябва да бъде обявено състояние на временна закрила за тези бежанци. Това означава, че Европейският съюз също трябва да поеме своята отговорност и да подкрепи България, защото иначе тази тежест ще се изсипе на плещите на българския данъкоплатец. И без това, в условията на ограничени възможности на бюджета - ние виждаме в колко сектори на икономиката има дефицити, ситуацията с бежанците ще доведе до допълнителен дефицит. Ние виждаме, ние трябва да очакваме, че това, че ще има отражение и в криминогенната обстановка в страната, това може да даде отражение на пазара на труда, това ще даде отражение на органите на Министерството на здравеопазването. Защото тепърва ще слушаме и аз очаквам, за съжаление, очакваме, че тепърва ще получаваме информация за това, че в тези пунктове за временно настаняване ще възникнат епидемии. Тогава вече проблемът може да излезех извън рамките на тези пунктове. И в момента получаваме сигнали, че на определени места възникват вече огнища на зарази, с които аз се съмнявам, че нашите управници ще могат да се справят в момента.

Водещ: Многократно се коментират мерките, които биха могли да бъдат взети от Европейския съюз в помощ на страната ни, било то с финансово подпомагане или с приемане на тези бежанци в други страни, да бъдат изведени от България. Какви според вас са адекватните мерки, ако евентуално такава помощ бъде предоставена на България? Кое би било най-полезното за България в случая?

Петър Миленков: Най-полезното за България в този случай ще бъде първо да получим финансова подкрепа за справяне със ситуацията, разбира се, защото тепърва се очаква да идват нови бежанци. Трябва да бъдат изградени пунктове за първоначално приемане, за временно настаняване. Тези пунктове трябва да бъдат изградени съобразно международните норми за минимални условия, с които гражданите на други страни, които търсят закрила, трябва да бъдат третирани. Не на последно място, трябва да се вземе и да се сподели малко опит. Аз не мога да разбера - ако нашата държава не може да се справи с 5000 бежанци… Има държави, в които службите извършват много по-смислена и адекватна координация помежду си за организацията на спортни мероприятия, в които далеч надхвърля бройката на лицата, които преминават границата и се струпват на определени места. Трябва може би да вземем помощ от Италия, която преди време изпита подобни затруднения с бежанците от Либия. Просто нашата държава трябва вече да предприема неотложни мерки. Вече не можем да говорим за своевременност, а трябва да говорим за неотложност на мерките и тези мерки трябва да бъдат комплексни. Има Национален план за действие при обявяване на състояние за временна закрила, но за да влезе в действие този план в пълната му сила, такъв статут трябва да бъде обявен от Европейската комисия, от Съвета на Европа, а такъв още нямаме. Тоест настояването на оценката на мащаба на това, което се случва в България, трябва да бъде адекватно. И другото, което България трябва да направи, са много сериозни консултации със съседна Турция и външно министерство да излезе с една нота към съседна Турция, в която да помолим нашите любезни съседи да засегнат контрола на границата от своя страна. Защото не може проблемите на Турция да бъдат решавани, като се превръщат в проблеми на България. Това е недопустимо според нас.

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?