26 Септември 2014

Владимир Георгиев, ПП “Република БГ“: Основният дефицит в България не е финансов

Фокус: Г-н Георгиев, чуват се много гласове, че е необходима ревизия на бюджета. Каква е вашата оценка?

Владимир Георгиев: Гледайки през призмата на политическия дебат в предизборен период, хората трудно могат да се ориентират дали действително е необходима ревизия на държавния бюджет. Нека си припомним, че актуализация на бюджета поиска превителство, което вече беше в оставка, а парламентът който трябваше да я приеме изживяваше последните си дни. Премиерът в оставка после съобщи, че всъщност няма нужда от актуализация на бюджета, но не оттегли предложението си. Актуализация останаха да искат ГЕРБ и ДПС. По наша оценка тяхното искане е поредната стъпка в грешната посока. Този акт на политическа безотговорност в условия на дълбока институционална криза е търсене на оправдание за бъдеща управленска немощ и нежелание за провеждане на решителни структурни промени. Желанието, което демонстрираха ГЕРБ и ДПС за емитиране на нов публичен дълг, увеличаване на таванът му до над 21 млрд. лева и намаляване на приходната част с 500 млн. лева без това да е подплатено със солидни аргументи, показва намеренията им за отлагане на важните за страната и обществото ни промени в управлението, в случай, че имат бъдещо участие в управлението на България. Основният дефицит днес в България не е финансовия дефицит, а дефицитът на политици, които да са държавници, които да ръководят силни държавни институции и професионална администрация, работещи в обществен интерес. Ние от „Република БГ“ сме категорични, че настоящото политическо статукво е вредно за България. Смятаме, че е нужна смяна на олигархичния модел на управление и утвърждаване на демократичните практики при вземането на жизненоважни за българските граждани управленски решения.

Фокус: Каква е вашата рецепта държавата да се справи в случай, че бюджетът не се актуализира?

Владимир Георгиев: Още в края на м.г. беше ясно, че планираната приходна част в бюджета е изключително оптимистична. Големия риск, който тогава правителството прие, днес се материализира под формата на неизпълнение на приходната част. За това беше направена и смяната на шефа на митниците, като тази институция беше оглавена от човек с доста съмнителна репутация. Трябва да се търсят начини за ефективно справяне с данъчните измами и корупцията, вместо да се прехвърли цялата тежест от плещите на безидейния, нерешителен и корумпиран политически елит върху плещите на настоящите и бъдещи данъкоплатци, по пътя на увеличаването на данъци и такси. За да се измъкнем от този капан, от тук нататък трябва да се предлагат решения за повишаване на събираемостта от данъчни и неданъчни приходи. Важно е да се намали значително държавната администрация и административните разходи. В условията на валутен борд и слаби икономически показатели, желанието да се запази дефицитът под 3%, чрез увеличаване на задлъжнялостта и намаляването на приходите е като да се гаси пожар с бензин. Това ще доведе до нов, критичен спад на доверието на инвеститорите, които и сега не проявяват голям интерес към публичните и частните ни активи, както и до засилване на подозренията в нашите европейски партньори, че „гръцкият сценарий“ за България е възможен.Работещото решение в тази ситуация е пълна институционална мобилизация. Впрягането на всички административни механизми за спиране на изтичането на публичен ресурс към частни джобове по корупционни схеми. Повишаване на усвояемостта на средствата от европейските фондове. Трябва да се задействат всички контролни механизми не с цел административен рекет и спъване на стопанската активност, а за дисциплиниране на стопанските субекти, така че да предпочитат честните и почтени методи за генериране на печалби, вместо да участват в пагубно за обществото заобикаляне на демократичните процедури и пазарните правилата.

Източник: Агенция "Фокус"

< Назад към всички интервюта
Регистрация
?