Членство

Членството в партията е свободно и необвързано. Партията обединява единомишленици от всички социални слоеве, независимо от пол, етнос и вяра, от социален, образователно и имуществен ценз. Член на „Република БГ“ може да стане всеки български гражданин, който притежава избирателни права, не е осъждан и не е член на друга политическа партия.

  • Как? – Писмено попълнете и подпишете Декларацията за индивидуално членство. Попълнените документи изпратете на адрес: София - 1504, бул.Цар Освободител 17а ет.2 ап.4, за ПП РЕПУБЛИКА БГ.

  • Какво? - Всеки член на „Република БГ“ има право да изразява мнение и да прави предложения по въпроси обсъждани в партията, да иска и да получава информация от нейните органи, както и да бъде издиган като кандидат за изборни длъжности по установения ред.

изтеглете декларация за членство
Регистрация
?