06 Август 2016

99% от летните пожари предизвикани от човешка дейност

Над 99% от пожарите са предизвикани от човешка дейност. Това каза в интервю за „Фокус” старши комисар Красимир Шотаров - директор на Дирекция „Оперативни дейности” към Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”.

99% от летните пожари предизвикани от човешка дейност
 

 


„Свидетели сме на голям брой пожари, възникнали през последните дни и седмици. Предприемат определени мерки за всички нарушители. Трябва да се знае, че над 99% от пожарите са предизвикани от човешка дейност”, подчерта той. По думите му, именно поради това изключително голямо внимание служителите от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” насочват към превантивната дейност – към това да запознаят населението с опасностите, които предизвикват пожарите, с причините, които водят до възникването им.
 
„По отношение на спектъра от санкции, те са в няколко направления. Когато се знае кой е извършителят, може да му бъде съставена административно-наказателна санкция до 500 лева. Ако човекът, който е причинил пожара, е собственик на земята, му се спира субсидията, която трябва да получи за нея.

Ако пожарът е причинил огромни щети и е довел до човешки жертви, то тогава може да му бъде търсена и наказателна отговорност”, обясни  Шотаров. Според него предвидените наказания са сериозни и играят добра възпитателна роля, но проблемите идват от ниската разкриваемост на извършителите на пожари. „Разкриването на извършителите е трудно, тъй като са нужни неоспорими доказателства, че даденото лице е предизвикало самото запалване”, посочи той.

„Трябва да продължим да работим по отношение на разкриването на извършителите, тъй като там е едно от слабите места, а именно това да стигнем до хората, които причиняват пожарите. Няма доказани умишлени пожари от тези станали в последните дни. Голямата част от тях са поради небрежни действия от страна на хората, поради невнимание и ред други причини.

Така че основната насоченост, която трябва да имаме за в бъдеще време би трябвало да е в ориентиране на хората за това как възникват пожарите и до какви опасности водят те, и на следващо място за разкриване на причинителите, които са допуснали съответните пожари, за да могат те да понесат съответните отговорности. Прилагането на тези две мерки би довело до намаляването на пожарите”, коментира още ст. комисар Шотаров.

< Назад към всички новини
Регистрация
?