31 Юли 2016

Ако имаха право на глас, френските фермери щяха да гласуват за напуска

Оказва се, че Европейската комисия субсидира световните пазари, а не само цените в ЕС
 
Irish Independent
28.07.2016

 Наскоро бях с група френски фермери преди две-три седмици, когато един ми каза: "Ако френските фермери имаха право на глас, те щяха да гласуват за напускането на ЕС".

Този коментар ме озадачи. Винаги си бях мислил, че цялата Обща земеделска политика има за цел да подкрепи точно френските фермери.

Коментарът обаче, е показателен за равнището на раздразнение, което се натрупва напоследък от възприеманата като лошо мениджърско решение директива за премахването на квотите при производството на мляко.

Французите считат, че те са поели по "отговорния" път, прилагайки договори за доставки, които ограничават свръхпроизводството на мляко на пазара. Те са на мнение, че само, когато доставките на мляко в Европа са "управляеми" би могло цените да бъдат устойчиви.

Тази френска позиция, разбира се не е общоприета. Поляризираните аргументи как да се разпредели последната субсидия от поне половин милиард евро е нов пример за трудностите, които има еврокомисарят по земеделието Фил Хоган и неговият кабинет при опитите си да намерят решение.

От една страна са силните аргументи на ирландските млекопроизводители, че квотите са задържали млекопроизводството в Ирландия доста под равнището, което стимулира конкуренцията, а от друга страна са аргументите на французите, споделяни и от други страни-членки, които искат връщане към старите времена на един по-регулиран пазар.

На този фон, съобщението, направено в понеделник, ще се разглежза очевидно като успех на Ирландия, тъй като едва 150 млн. евро от текущия пакет субсидии ще бъде отделен за съкращаване на предлагането и, при това, когато бъде обявена схемата за разпределение на тези субсидии, ограниченията ще бъдат единствено доброволни.

Очевидно в момента има свръхпредлагане на пазара, още повече, че стана ясно, че руското ембарго ще бъде удължено до края на 2017 г., а освен това цените на петрола продължават да бъдат ниски, което още повече намалява търсенето. Не се очаква търсенето да бъде съживено от китайците, които, въпреки че се върнаха на пазара на мляко през 2016 г., едва ли ще повторят еуфорията от 2014 г.

Производството на мляко в Европа продължава да расте - общият годишен обем до май месец нарастна с 3.6 % на годишна база при 308 хил. тона обезмаслено мляко бе изкупено под формата на интервенция за тази година, за да се задържат цените по-високи.

Решението да се разшири намесата на пазара и да се предприемат мерки за съхраняването на публично изкупените количества след септември определено е добро решение.

Тъй като по-голямата част от това допълнително изкупено мляко, предизвикващо свръхпредлагането е произведено в Европа, вероятно е справедливо данъкоплатците в ЕС да не плащат за премахването на свръхпредлагането.

Интересно е обаче, че световните цени следват твърде близко в доларов еквивалент равнището, определон от комисията, на която цена се изкупува обезмасленото мляко на прах. Така се оказва, че Европейската комисия субсидира световните пазари, а не само цените в ЕС.

Тук именно е недостатъкът на френските аргументи.

Така че, ако не възстановим протекционистките подходи, издигащи високи митнически бариери около Европа и не успеем да контролираме здраво предлагането, то ние ставаме част от световния пазар.

Подобен подход би запазил неефективното производство и не би позволил нито на нови фермери да излязат на пазара, нито на тези с утвърдена конкурентноспособност да могат да осъществяват доставки на световните пазари.

Без ограничаване на търговията, опитите на ЕК да управлява доставките са опити да се управлява достъпа на Европа до световните пазари, а оттук - и световните пазарни цени.

Въпреки че предстои да бъдат обявени подробностите, слуховете са, че ще се приеме схема, която да плаща субсидии на онези фермери, които произвеждат по-малки количества през последната четвърт на 2016 г.

Тогава точно, влиянието на по-ниските цени на млякото в цял свят вероятно ще свият още повече световното производство, докато устойчивото търсене от страна на европейските и американските потребители заедно ще съкратят наличните за износ излишъци.

Тъй като ЕК по закон не може да пуска обратно на пазарни цени запаси, които е изкупила и така да изкривява несъразмерно пазарните цени, изглежда, че най-вероятно световния пазар на млечни произведения ще се затегне към края на годината и през 2017 г. цените ще се увеличат, независимо от това дали ще има, или няма да има мерки за съкращаване на предлагането.

С две думи като обобщение, опитите на ЕК да управлява предлагането може да увеличи приходите на онези производители, които така и така биха съкратили предлагането, но тези усилия на Брюксел не биха попречили на другите, които искат да разширяват производството, а освен това те биха засили мерките за затягане на пазара, което би се случило независимо от предприетите мерки. Само да можеше Брюксел да направи французите щастливи.

 

Автор: Кевин Белами, "Айриш индипендънт"

Превод: Костадин Грозев

Източник: Студия Трансмедия

< Назад към всички новини
Регистрация
?