12 Октомври 2013

Честит ден на българската община!

По случай днешния Ден на българската община ПП „Република БГ” изпрати поздравителен адрес до Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), с който поздрави всички кметове на общини, председатели и общински съветници, служители от общинските администрации и организации, работещи в подкрепа на местните власти, с празника им – 12 октомври.

На тази дата през 1882 г. е публикуван първият Закон за общините и градското управление, с който България регламентира устройството и дейността на местните ограни на държавността.

„Пожелаваме Ви като ръководители на българските общини да продължите да работите за подобряване условията на живот на всички Ваши съграждани, като не забравяте отговорността си да им осигурите по-добри и по-уредени административни услуги, поносима данъчна тежест, красив и модерен урбанистичен облик на заобикалящия ги свят. Само повишаването на качеството на живот на Вашите съграждани е мерилото за свършената от Вас работа, както и само постоянната връзка с тях може да Ви направи по-добри ръководители в нелеката ви задача”, се казва в поздравителния адрес.

ПП „Република БГ” пожелава на всички ангажирани в местното самоуправление да постигнат голямата си цел – реална  децентрализация на местната власт. „Уверяваме ви, че поддържаме идеята за преразглеждане на Закона за корпоративното подоходно облагане с цел пренасочване на част от данъка към общините за допълнителното им стимулиране в техните инвестиционни търсения и увеличаване на възможностите за финансиране на местно ниво”, пише още ръководството на партията.

И пожелава всички български общини „да се превърнат в достойни партньори, но и конкуренти на европейските, което е залог за утвърждаване ценностите на местната демокрация.”

< Назад към всички новини
Регистрация
?