04 Април 2014

Чакаме отговор, г-жо Фандъкова

ДО КМЕТА НА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Г-ЖА ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА

 

Относно запитване с вх. № СО-4900-92/2/25.03.14 от Инициативен комитет за провеждане на национален референдум „Да се премахне ли държавната субсидия за политическите партии?“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,

 

Във връзка с уведомление за ползване на локации с цел събиране на подписи в София, получихме немотивиран отказ, касаещ три от посочените от нас места – метростанциите „Сердика“, „Софийски университет“ и „Орлов мост“.

В съгласувателното Ви писмо от 28.03.14 г. изрично е указано, че при подобни прояви като нашата, не бива да се допуска възпрепятстване на други събития на територията на заеманото пространство.

За нас остава неизяснено какво е това събитие, което ще се провежда в рамките на две седмици на отказаните ни три локации и до колко малък по размери пункт, подкрепящ обществено полезна кауза, която видимо има множество привърженици от цялата страна, ще представлява сериозна пречка за евентуални други прояви.

Призоваваме Ви да мотивирате частичния си отказ за провеждане подписката на споменатите локации, както и да ни уведомите за естеството на проявите, които преди нас са били съгласувани с общината.

С оглед кратките законови срокове за провеждане на подписка за иницииране на национален референдум, моля да мотивирате частичния си отказ в най-кратък срок или алтернативно да отмените същия.  

Изхождайки от факта, че именно тези централни три локации са изключително важни за успешното завършване на инициативата, бихме искали да Ви напомним, че частичният отказ би могъл да се разглежда като менханизъм за блокиране демократичните процеси в страната и принципите за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.

 

София 31. 03. 14                                                                                                                      

 

С уважение:

Владимир Георгиев,

пълномощник на Георги Василев,

председател на Инициативен комитет

за откриване на подписка за провеждане

на Национален референдум по въпроса

„Да се премахне ли държавната субсидия за партиите?“

< Назад към всички новини
Регистрация
?