29 Юни 2016

Чавдар Георгиев: Съдебната реформа е объркана, безцелна и безлична

 

"От БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ няма да подкрепим предложения законопроект за съдебната власт, защото е несъотносим към реалните проблеми на правораздаването, не укрепва независимостта на магистратите, не създава реални законови предпоставки за ограничаване на влияние и корупция”. Това заяви народният представител от левицата Чавдар Георгиев от парламентарната трибуна. Със 116 гласа „за”, петима „против” и десет „въздържал се” Народното събрание прие на първо четене промените в Закона за съдебната власт.

 

 

Той подчерта, че правителството е представило поредния проект на ЗИД на Закон за съдебната власт, който прави впечатление с обема си и по същността си е поредното 35-то прекрояване на целия закон. Според него би следвало да се зададат въпросите какви са точно целите на законопроекта, каква е неговата философия, ако има такава, и какво ще произтече като резултат, след като бъде приет.

„Тези въпроси разбира се са риторични и отговорът на тях е - да се демонстрира реформа – първо, за да се отчете нещо пред някого, и второ да се демонстрира някакво усилие пред обществото, че съдебната реформа продължава, и се прави опит да се подобри състоянието на правораздаването. За жалост и съдебната реформа на управляващото мнозинство е като другите реформи - объркана, безцелна и безлична - с неясен положителен резултат”, категоричен е Чавдар Георгиев. Според него вносителят не показва в мотивите ясна визия какво ще произтече от приемането на новата нормативна регулация и какво ще се подобри в системата на съдебната власт, кои точно проблеми или недостатъци ще се разрешат с този закон. „Вместо това се декларират привидно положителни цели и това се прави, за да не се носи отговорност за резултатите от тази реформа”, коментира депутатът.

„На обикновения гражданин не е осигурено върховенството на закона; няма еднакво точно и безпротиворечивото прилагане спрямо всеки - едни могат да бъдат осъдени, за други трудно се завежда даже преписка за наказателно преследване; не е осигурено правото на защита физическите и юридическите лица; няма справедлив и относително бърз процес, включително и при разрешаване на търговски или имуществени спорове - едни лица са поставени в привилегировано положение - други са потърпевши - никой не носи отговорност за съдебните грешки; зле са нещата с изтърпяване на наказанията”, посочи депутатът от БСП.

Той добави, че за нормалните магистрати няма сигурност и гарантирано справедливо кариерно развитие. Не се решава и въпросът за драстичната разлика в натовареността на магистратите и на съответните структури на съдебната власт. Чавдар Георгиев е категоричен, че предлаганият законопроект няма да промени състоянието на съдебната власт и не осигурява адекватни нормативни регулации за премахване или поне съществено ограничаване на тези недъзи и грешки в системата. 

Източник: Гласове

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?