06 Септември 2013

Да помним, че Съединението прави силата

Шести септември е денят на българското Съединение. Преди 128 години строителите на тогавашната съвременна България дадоха на поколенията урок по държавническа политика. Те извършиха обединението на изкуствено разделената от т.нар. „велики“ сили българска земя в името на държавата, за която бяха копнели и гинали националните ни герои.

Те, Строителите на съвременна България, като истински държавници осъзнаха, че изкуственото разделение на румелийци и българи застрашава националното единство на българския народ. Те имаха куража да извършат Съединението въпреки антибългарския заговор на световните политически сили, обективиран на Берлинския конгрес. Те имаха и държавническото мислене и смелостта да направят и невъзможното в името на защитата на Съедининението и победата ни в Сръбско-българската война.

Успехът на Съединението свидетелства, че малките държави могат да бъдат и силни, и да избягнат в известна степен постоянната намеса на световните сили в решаването на въпросите, свързани с тяхното национално и държавно развитие.

На този ден трябва да отдадем почитта си към тях – към Строителите на съвременна България. Но ние, гражданите на Република България трябва да си припомним уроците по държавност, които те ни дадоха. Да разберем, че политиката следва да се води в името на силната държава, която ще гарантира благоденствието на своите граждани, а не с цел лична или групова изгода.

Да разберем, че за да настъпи отново период на духовен и икономически подем на България, подобно на този от 1894-1912 г. трябва да застанем срещу разрухата на държавните институции, станала спътник в нашия обществено-политически преход. Да имаме съзнанието и волята да се обявим против рушителите на нашата съвременна България, водещи политика на мизерията. Да помним, че Съединението прави силата, а не евтиното и користното политическо противоборство. Тези въпроси следва да са основополагащи при съставяне на дневния ред на съвременния български политически живот.

Именно за това ние, членовете на политическа партия „Република БГ”, искаме да повторим делото на Строителите на тогавашната съвременна България. Ние водим и ще водим политика за съвременни, работещи държавни институции, които ще поставят просперитета, перспективата и стабилността на гражданина в центъра на своята дейност.
Честит ден на Съединението!

< Назад към всички новини
Регистрация
?