22 Юли 2014

Демокрация не се гради с извънредно законодателство и „блокаж“

Работодатели предлагат „блокаж“ на държавата, привилегировани вложители предлагат специален закон за КТБ, синдикати предлагат мерки за излизане от кризата, а на управляващите не можеш да им чуеш гласа! Къде живеем? Ситуацията е предреволюционна, а никой няма представа до какво може да доведат подобни неадекватни действия!

Българската държавност е пред разпад, а българските граждани са неми зрители в театъра на абсурда, разиграван от изхабени и объркани политици. Основното предизвикателство, пред което сме изправени като нация е преодоляването на институционалния „блокаж“, а блокирането на дейността на държавата е грешното решение!

Ние от „Република БГ“ предлагаме всеки участник в политическия процес в страната да преосмисли ролята си и да бъде преди всичко гарант за стабилност, а не проводник на нестабилност.

Предлагаме работодателските организации да направят усилие в посока постигане на максимална мобилизация на наличните им ресурси за генериране на икономически растеж, а не мобилизация за блокиране на всяка стопанска инициатива, което действие ще навреди най-много на работещите и най-малко на управляващите.

Предлагаме синдикатите да влязат в ролята си на защитници на интересите на хората на труда, а не да търсят и предлагат икономически и институционални мерки за излизане от кризата. Обърканата роля, в която от години са влезли е във вреда на нормалното функциониране на обществения организъм, в който синдикатите и работодателите обикновено са един срещу друг, а не един до друг. Когато работодатели и синдикати застанат един до друг страдат обикновените хора.

Предлагаме всички онези, които пледират за спазване на законите и за отстояване на демократичните ценности, да си поемат отговорността за действията и да не продължават да настояват за извънредно законодателство за спасяване на личните им вложения в КТБ. Всеки български гражданин, независимо от социалното си и материално положение е равен пред закона и носи лична отговорност за действията си. Възползването от обществената позиция от страна на когото и да било при всички случаи обособява малоброен политически елит и го прави безнаказан. Това няма как да не руши базисното доверие между хората и да не създава усещане за несправедливост.

Ние от „Република БГ“ категорично се обявяваме срещу извънредно законодателство за КТБ!

Призоваваме всички структури с обществено влияние да бъдат на висотата на отговорността си пред тази държава и този народ!

Искаме върховенството на закона и равенството на всеки пред закона да се превърне във водещ мотив за действията на всички български граждани и никой да не си позволява да мисли, че за определени категории трябва да има изключения!

„Република БГ“ иска силна държава, силни и стабилни институции! Искаме промяна на статуквото!

< Назад към всички новини
Регистрация
?