11 Юни 2016

ЕС ни отказа въвеждане на еврото


Форум Фейсбук:
Европейската комисия отхвърли възможността България да въведе еврото
 
 
Григор Лилов
09.06.2016

България не е готова за въвеждне на еврото, констатира конвергентният доклад на Европейската комисия.
От петте Маастрихтски критерии, необходими за въвеждане на еврото, България не отговаря на два.
Първият е за съвместимост на законодателството.
Вторият и съвсем изненадващ критерий, на който не отговаряме, Е СТАБИЛНОСТ НА ОБМЕННИЯ КУРС!!!


Това е записано въпреки Валутния борд у нас.


Който чете профилът ми, знае, че още преди три години съобщих, че фактически страната ни е напуснала режима на Борд и е в позиция само на голо привързване на лева към еврото. Специалистите знаят разликите между двете понятия.

Докладът с това твърдение е фиксирал реалната ситуация и опасенията какво може да се случи при нея.


В доклада има критика и към паричната политика на БНБ и критични бележки за независимостта й (зависимостта - бел. моя) от правителството.

< Назад към всички новини
Регистрация
?