28 Юли 2016

Гражданско сдружение издига Маргарита Попова за президент

 

Тя има огромен опит и е в състояние да отстоява националните интереси

Гражданско сдружение издига Маргарита Попова за президент

27 юли 2016 | 10:52

Подписката е открита за присъединяване от граждански сдружения, правозащитни и професионални организации, които не получават пряко или косвено финансиране от правителства, от сивата икономика, от частни фондации у нас и в чужбина

 
   

Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България”, издига кандидатурата на вицепрезидента на Република България за кандидат за президент на страната. Това се казва в нарочна декларация до медиите, подписана от председателя на УС на организацията д-р Радко Ханджиев.

Подписката е открита за присъединяване от исконни граждански сдружения, правозащитни и професионални организации, които не получават пряко или косвено финансиране от правителства и правителствени агенции, от сивата икономика, от частни фондации у нас и в чужбина.

Открита е за присъединяване и от утвърдени граждански личности – академици, преподаватели, общественици, писатели, публицисти, дейци на науката и изкуствата, стопански деятели, военнослужащи, резервисти; както и от всички, които милеят за възраждане на нашето отечество България – независимо от политическите им симпатии, образование, имуществено положение, социален статус, етническа принадлежност, религия и т.н.

Ето и пълния текст на декларацията:


МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

България отново е на кръстопът.

Народе????

Кого ще изберем за президент?

Когото партиите посочат?

Или който ние, гражданите-данъкоплатци, посочим и изберем?

От началото на прословутия български преход се издигат партийни кандидатури. Това разделя обществото. Не само защото са партийни (самото понятие “партия”идва от латинското pars и означава “част от цялото”). Но и защото конкуриращите се партии се ожесточават; на преден план излизат компроматите, не реалните достойнства на кандидатите; авторитетни публични личности се омаскаряват.

Доскоро партиите използваха нас, гражданите-данъкоплатци, като машина за гласуване. Но неотдавна се случи чудото: на последните избори 51% от гражданите отказаха да участват, мнозинството отказа да даде гласа си на партиите. Последва 100-хилядно спонтанно непартийно шествие на Шипка в деня на Националния празник. Налице са и други признаци за пробуждане на гражданско съзнание, готовност за единни действия, осъзнаване, че гражданите-данъкоплатци представляваме “цялото цяло”, народът, Върховният суверен на Република България.

Защо тогава ние, а не партиите, да не можем да издигнем и изберем достойна кандидатура на президентските избори? Доказала се интегрална личност, дистанцирана от партийните стереотипи.

Личност, която реално да олицетворява единството на нацията; която да събира и обединява в името на нацията.

Личност, която да съдейства за реализиране на основните начала на правото и справедливостта; за възстановяване конституционно гарантираните права на гражданите; равенството на всички пред закона; защитата на семейството, майчинството и децата.

Личност, която да спре упадъка на националното правосъзнание; да създаде условия за ефективно функциониране на държавната власт в интерес на гражданите и обществото; решително да съдейства за предотвратяване на монополизма; така, както е регламентирано в Конституцията.

Личност, която да насочи българското общество към идеала, записан в преамбюла – осъществяване на демократична, правова и социална държава!

Считаме, че вицепрезидентът Маргарита Попова е такава личност: интелектуалец с доказани професионални, делови и морални качества; отзивчива към социалните проблеми на гражданите и обществото; вещ правник с 20-годишен стаж в съдебната система; с безспорен опит и реализация като преподавател и администратор; в кабинета тя се изяви като експерт, не като партиен активист.

Считаме, че Маргарита Попова има утвърден авторитет пред международната общност; в състояние е да отстоява националните интереси; да насочва външната политика на страната в съответствие с принципите и нормите на международното право.

Дали е съгласна?

Не сме я питали. Но ако съберем достатъчно критична маса от исконни граждански, правозащитни и професионални сдружения, от авторитетни граждански личности, тя едва ли би отклонила – а и не би имала моралното право да отхвърли – общогражданската подкрепа, всенародната номинация.

С настоящия призив откриваме подписка ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ИНИЦИАТИВЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ, който да подкрепи кандидатурата на МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ на изборите през 2016 г.

Открита е за присъединяване от исконни граждански сдружения, правозащитни и професионални организации, които не получават пряко или косвено финансиранеот правителства и правителствени агенции, от сивата икономика, от частни фондации у нас и в чужбина.

Открита е за присъединяване и от утвърдени граждански личности – академици, преподаватели, общественици, писатели, публицисти, дейци на науката и изкуствата, стопански деятели, военнослужащи, резервисти; както и от всички, които милеят за възраждане на нашето отечество България – независимо от политическите им симпатии, образование, имуществено положение, социаленстатус, етническа принадлежност, религия и т.н.

МАРГАРИТА ПОПОВА ЗА ПРЕЗИДЕНТ!

ДА ЖИВЕЕ БЪЛГАРИЯ!

д-р Радко Ханджиев, председател на УС на

Гражданско сдружение „Асоциация на данъкоплатците в България”

Адрес за присъединяване към петицията:

taxpayersbg.association@abv.bg

< Назад към всички новини
Регистрация
?