05 Септември 2013

Инфраструктурна политика не се прави без стратегия

Безспорно е, че автомагистрала “Хемус” е един от важните за страната ни инфраструктурни проекти. Очевидно е, че с идването на всяко ново правителство на власт, се сменят стратегическите приоритети. Липсата на дългосрочна стратегия води до непълноценното използване на ресурсите (финансови, експертни). Също така води и до несигурност в потенциалните инвеститори и българските граждани.

 Логичните стъпки при изготвянето на обща инфраструктурна стратегия са: първо да бъде определена цялостната визия, след което да бъдат определени проектитe, да се приоритизират и едва като трета стъпка - да се потърсят източниците за тяхното финансиране. България има невероятен потенциал за привличане на евтин финансов ресурс, ако има политически консенсус и воля.

 В сектор пътища и финансирането от еврофондовете  за периода 2014-2020 на първо място стои Лот 3 на автомагистрала “Струма”, последван от липсващите километри от Ябланица до Белокопитово на автомагистрала “Хемус”.

 Според „Република БГ” стратегията би трябвало да бъде приета чрез търсене на национален консенсус чрез широко обществено и експертно обсъждане. А приоритетите да бъдат определени чрез приемане на базови принципи и цели, като се вземат предвид и оценят финансирането, строителството, експлоатацията и последващата поддръжка.

 Изходните точки трябва да са ясна дългосрочна стратегия, ясни и прозрачни правила, обществен интерес за по-висок стандарт на живот и развитие на националната икономика.

 “Хемус” е един от проектите, който се отлага най-много във времето, а завършването му ще даде шанс на Северна България за развитие и измъкване от все по-задълбочаващата се изолация. Но все пак този проект е само една част от цялостна програма за изграждане и модернизиране на инфраструктурата в Република България.

< Назад към всички новини
Регистрация
?