22 Декември 2015

Историци искат преоценка на учебниците по история и цивилизация

 

Едни от най-именитите български историци настояват за изчистване на проблемите, възникнали при списването на множество варианти на учебниците по История и цивилизация през последните 25 години – главно различия в интерпретации и факти.

Учените са отправили писмо до министъра на образованието, посочвайки, че за целите на съставянето на новите учебници, те са преодолели някои различия във възгледите си и са се обединили около следните отговори на въпроси в писмото на МОН до научни институции, породено от запитвания на родители.
Ето какви са техните предложения:

 1. В учебниците терминът прабългари може да се замени с древните българи или само с българи. Добре би било в учебниците да се даде обяснение за неточността на понятието прабългари, което е широко разпространено.

2. Произходът на древните българи, според представители на модерната наука, е индоевропейски, обогатен с урало-алтайски и други етнокултурни компоненти.

 3. Би било добре в учебниците да се кажат няколко думи за произхода и прародината на славяните, които някои съвременни теории не свързват само със земите на днешна Полша, но и с териториите по Средния Дунав.

 4. Добре би било в учебниците да се акцентира на факта, че още около 480 г. част от българите се установяват в Панония (Средния Дунав) и са активен съюзник на Византия срещу остготите (да се цитира Похвално слово за Теодорих от Енодий).

 5. Титлата на владетелите от предхристиянската епоха в пълния вариант е „канасюбиги”, а в краткия е „кан”.

 6. Най-ранната държава на българите в Европа е наречена от съвременниците й Стара Велика България и по времето на кан Кубрат от рода Дуло обхваща обширни територии между Черно море и Каспийско море на север от планината Кавказ. В 680 г. кан Аспарух, син на кан Кубрат, побеждава император Константин ІV Погонат в Онгъла (при устието на Дунав) и в 681 г. е подписан договор, с който България се разширява на юг от Дунав до Стара планина.

 Би било добре в учебниците на подходящо място да се дадат знания за възникването и съдбата на Волжка България, смятат историците:

 1. Крайната година от управлението на кан Тервел е 721 г.

2. Покръстването на българите става в периода 864-865 г.

3. Въстанието на братята Петър и Асен, с което е възстановена независимата българска държава, е обявено през есента на 1185 г.

4. Обесването на Васил Левски е на 18 февруари 1873 г.; Христо Ботев е убит на 1 юни 1876 г.

 Те препоръчват още учебниците да бъдат допълнени със следните знания:

1. В история на античността да се разшири знанието за иранския свят, чието културно наследство българите споделят и пренасят във времето (Мадарският конник е един от ярките изрази на тази наследственост).

 2.  Би било добре в учебниците или в помощните рубрики и помагала да се даде знание за уникалния календар на българите. Измерва дължината на Земната година в съпоставка с дължината на Юпитеровата година – Юпитер преминава около слънцето през 12  съзвездия, оприличени на животни, за 12 земни години. Затова календарът е слънчев, 12-годишен и циклов. Върху него е изграден Именникът на българските владетели.

 3. Домашният средновековен извор Именник на българските владетели визира в 165 г. началото на историческото летоброене на българите в Европа. Приблизително по същото време българите са засвидетелствани и в арменските извори.

 4. Българите подпомагат арменците в защита на Християнската религия в знаменитата битка на Аварайрското поле в 451 г. и убитите българи са канонизирани за великомъченици от Арменската църква. Това е първата религиозна война в историята на човечеството.

 5. Около 482 г. източноримският (византийският) император Зенон издига Паметник на Българите в Константинопол в знак на благодарност за помощта им като съюзници срещу готите – свидетелство на активната държавно-политическа роля на българите в историята на средновековна Европа далеч преди 680/681 г.

 6. При отчитане на присъствието в историята  на Стара Велика България и Волжка България, едва ли е уместно използването на редни числителни (Първа, Втора, Трета българска държава) при периодизацията на Дунавска България през Средновековието и Новото време.

7. Подготовката на новите учебници по История и цивилизация е добър повод МОН да инициира формирането на експертна група от специалисти от БАН и Софийския университет и др. за изработване и утвърждаване от компетентните държавни институции на коректен Национален исторически календар, в който всички грешки и неточности, произтичащи от смесването и неправилното използване на Юлианския и на Грегорианския календар (т. нар. „стар” и „нов” стил) ще бъдат поправени.

 

Това са само една част от проблемите, на които трябва да се обръща внимание при списването на учебниците по Българска история и цивилизация, смятат историците, чиято подписка е инициирана и координирана от ТАНГРА ТанНакРа Общобългарска Фондация, а е подкрепена от: доц. д-р Людмил Вагалински – НАИМ – БАН, доц. д-р Александър Николов – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. дин Петър Делев – СУ „Св. Климент Охридски”, доц. д-р Маргарита Ваклинова – НАИМ – БАН, проф. д-р Пламен Павлов – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, акад. Георги Марков – БАН, проф. Илия Тодев – БАН, доц. д-р Петър Голийски, СУ „Св. Климент Охридски”, проф. дин Петър Ангелов – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Искра Баева – СУ „Св. Климент Охридски”, проф. д-р Пламен Митев – СУ „Св. Климент Охридски”.

Източник: Фрогнюз

< Назад към всички новини
Регистрация
?