02 Юли 2013

Коя е целта на партия "Република БГ"?

Aвтор: Георги Василев

„Аз не съм нито оптимист, нито песимист. Аз съм просто решителен.” Жан Моне, един от пионерите на Европейския Съюз

Целта на Политическа партия Република БГ е да осигури перспектива и просперитет на българското общество чрез изграждане на обществените институции, необходими за достигането на тази цел.
Институциите са система от правила, които предоставят стимули за поведение в обществото. Когато обществото се управлява от ограничен елит, който е организирал обществото в своя собствена полза за сметка на широките маси от хора, то обществото страда от дефицит на справедливост и тъне в мизерия. Политическата власт е концентрирана в тесен кръг и се използва за натрупване на привилегии и богатства, за тези които я притежават. Губеща е останалата част от обществото, която не влияе реално на властта и е лишена от възможността за пълноценна изява, просперитет и сигурност.
Дали това е Северна Корея, Египет, Румъния или България – всички тези страни са бедни, поради същата причина, заради която е бедна и Сомалия, например. В същото време страни, които наричаме „развити“ като Германия, САЩ или Япония са станали богати, защото техните граждани са отхвърлили тези елити, които са контролирали властта и са създали общества, в които политическите права са много по-широко разпределени. Общества, в които правителствата са прозрачни и отчетни, реагират адекватно на исканията на своите граждани и им създават максимално добри условия, за да се възползват от икономическите възможности.
Революциите и спонтанните протести могат да се превърнат в разрушителна сила, ако обществото не съумее да излъчи водеща линия на действие към спечелване на повече политически права, чрез които да разшири максимално своите икономически възможности и форми на индивидуална изява. Спонтанните прояви на улицата, колкото мирно и интелигентно да звучат напоследък, могат да поемат и по трагичния път на пропуснати възможности за радикална цивилизационна промяна.
Смяната на режима в България през 1989 г. не доведе, за съжаление, до тези необходими политически трансформации на институциите, които да осигурят перспектива и просперитет на цялото българско общество. Тези трансформации не промениха кардинално статуквото на силна властова концентрация в малко ръце, а просто „обяздилите“ вълната на промените поеха юздите на управлението от тези, които свалиха и възстановиха същата порочна система.
От тук не следва да се правят прибързани изводи за способността на българското общество да се самообновява или по-скоро за липсата на такава способност. Морално неприемливи и научно фриволни са мантрите на плеяда от псевдопознавачи на българската душевност, според които от народът ни нищо не става и неговата съдба да тъне в мизерия е предопределена генетично или исторически.
Истината е, че е трудно за обикновените граждани да придобият реална политическа власт, чрез която да променят механизмите за функциониране на тяхното общество. За целта са необходими значително количество свободно време, енергия и материални ресурси. И особено, когато са изправени пред действията на решителни, заинтересовани и ресурсно осигурени властимащи, стремящи се да съхранят своето привилигеровано положение на всяка цена.
Монополизацията на медийно-комуникационните средства е особено вредна за процеса на обществена координация и противодействие срещу злоупотребите с власт. Независимо от това, световната история е богата на доказателства, че позитивни промени са възможни, въпреки изброените трудности, закостенели нагласи и политически заклинания.
Пътят е този, който са избрали шепата ентусиасти, инициирали създаването на Политическа партия Република БГ. Да се изгради политическа организация от съмишленици, обединени от програма за активно и целенасочено действие към радикална промяна на обществените институции чрез спечелване на властови правомощия в честни избори и в свободна конкуренция на идеи и личности, носители на тези идеи.
Политическа партия Република БГ си поставя целта и е водена от амбицията да стане архитект на система от обществени институции, които да поставят в центъра на своята дейност просперитета и сигурността на обществото като цяло. Тази система от обществени институции ще бъде успешна и перспективна за обществото, когато дава възможност за безпрепятствена изява на всеки гражданин, а не на сепаративно обособени групови интереси, независимо дали това са интереси на малцинството или на мнозинството.
Ако на Архимед са му трябвали опорна точка и достатъчно дълъг лост, за да повдигне Земята, то Политическа партия Република БГ има уникалната възможност да се оттласка от мощно заявилата се гражданска активност и с лоста на сплотена и идейно изкристализирана организация да промени към по-висока цивилизационна степен съвременното българско общество.

Ние сме силата и силата е в нас!
За честно и справедливо управление!

< Назад към всички новини
Регистрация
?