01 Юли 2013

Състоянието на публичните финанси – проблеми и решения

Тема на Кръглата маса: “Състоянието на публичните финанси – проблеми и решения”

Дата: 03 юли 2013 г. 

Място на провеждане: Зала Роял, Хотел Шератон, София 

Организатор: Инициативен комитет за учредяване Политическа партия Република БГ

Целта на кръглата маса е да представи визия за комплексната роля и влияние на публичните финанси върху реалната икономика и вземането на стратегически решения.

Богатият теоретичен фундамент в областта на публичните финанси дава възможност за прагматичен транскодаж и интерпретации, които залягат в основата на ефективното управление на държавата и институциите.  

Чрез коментари и дискусия относно формирането и операционализирането на държавния бюджет е необходимо да се идентифицират „капаните”, в които могат да попаднат политиците в България; да се даде представа за подходите и методологията при акумулиране и инвестиране на финансови средства чрез държавния бюджет; стимулирането чрез данъчните и осигурителните системи; изграждането на  стабилен макроикономически климат.

Основните теми, които ангажират общественото внимание и които не трябва да бъдат пренебрегвани при разработването на стратегически и програмни документи, са управлението на публичните финанси, организацията на бюджетния процес, ролята на бюджетирането, ориентирано към резултатите, европейската интеграция във финансовата и бюджетната област и редица други.

Вижте повече информация за събитието

< Назад към всички новини
Регистрация
?