22 Март 2016

Кунева одобри новите учебни програми

Автор: Велиана ХРИСТОВА

По литература от V до VІІІ клас децата ще учат общо 25 български произведения и 25 чужди, а досега учат 64 български и 14 чужди.

След скандалите, протестите и обсъжданията новите учебни програми за ІІ, VІ и VІІІ клас са вече узаконени с подписа на министър Меглена Кунева. По-задълбоченото запознаване с тях и сравнението с досегашните учебни програми не потвърждават по никакъв начин бравурните приказки на Кунева, че се прави най-доброто за децата ни и че българските автори щели да заемат 80% от учебния материал до ХІІ клас срещу 20% за чуждите.Нищо подобно не се случва - поне от V до VІІІ клас. Напротив.


Министър Тодор Танев утвърди новите учебни програми за І и V клас, а министър Кунева - за ІІ, VІ и VІІІ клас. Ако се съсредоточим върху прогимназията и VІІІ клас (според новия училищен закон той вече е към гимназията), виждаме твърде нерадостна картина. Според рамковия учебен план, приет по времето на проф. Танев, часовете за задължителната подготовка по предмета български език и литуратура (БЕЛ) са еднакви за всички училища, а избираемите ще са различни според кадровите и финансови ресурси на всяко училище.

Та, часовете за задължителната подготовка по БЕЛ в новия учебен план се запазват по 170 в V и VІ клас, увеличават се до 180 в VІІ клас, но в VІІІ клас спадат драстично на 144 часа срещу 170 в момента. Т.е. учениците ще учат български и литература от V до VІІІ клас общо с 16 часа по-малко. При това, само между 37% от вместо (в V клас) до 60% (в VІІІ) се отпуска за нов учебен материал, останалото е за преговор и упражнения.  

На този фон какво се случва с изучаваните произведения? Въпреки че за VІІ клас още няма нова учебна програма, от МОН раздадоха на журналистите схема с разпределението на литературните произведения, които ще бъдат включени - те са от български автори, както е и сега в VІІ клас, но са 10, вместо сегашните 11. Така рекапитулацията от V до VІІІ клас показва, че досега в 4-те години на прогимназията българските ученици изучават общо 64 български литературни произведения и 14 от чужди автори.

В новите учебни програми са включени 25 български творби и 25 чужди. Т.е. българските произведения са намалени с 39, а чуждите са увеличени с 11. Това е положението. И нека никой не се чуди защо 16-годишните българи ще са полуграмотни.
Само няколко думи за програмите по история - спрямо обявените при Танев проекти в тях няма особени промени.

Отпаднало е дразнещото "съжителство" от темата за битовия живот при турското владичество (впрочем, и този термин го няма), но това нищо особено не променя. Безобразията са си непокътнати - изцяло липсва православието. През Средновековието е станала християнизация на българската държава, а след ХV век за съхраняване на българската народност роля има християнската религия, но - сакън!, не православието, което иначе е реалната причина да тръгне Русия да ни освобождава от османското иго.

А ХІХ век си е останал в програмата като "векът на национализма" - очевиден реверанс към "идеите" на някои днешни американофили срещу националните държави.
Нека погледнем по-подробно темите по литература в новите учебни програми и произведенията, с които се илюстрират те. И за сравнение - какво съдържат досегашните програми, за да може всеки сам да се ориентира в промените. 

ПЕТИ КЛАС
---------

І. Митологичен модел за света
- Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)
- Библейски разказ за началото на света (преразказан или откъс от "Битие")
ІІ. Фолклорен модел за света
- "Господ и дяволът правят света" - легенда
- "Тримата братя и златната ябълка"
- "Златното момиче"
- "Троица братя града градяха"
- Фолклорен/традиционен календар
ІІІ. Различни разкази за човека и света
- "Хайдути" (Хр. Ботев)
- "Легенда за рома" (откъсът от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)
- "Главатарят, който искал да плени месечината"
- "Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми" (Ш. Перо)
- "Грозното патенце" (Андерсен)
- Из "Похитителят на мълнии" (Рик Риърдън): подбрани откъси от X глава

Досега в V клас:
----------------

І. Митове и легенди
- Уран и Гея, библейски митове за сътворението, скандинавски, български и арменски епос
- "Славки си рожба не трае"
- "Тримата братя и златната ябълка"
- "Слънцето и луната" - еврейска приказка, "Легенда за рома"
- "Събра Марко триесе юнаци"
ІІ. Фолклорен празничен календар
- Сънчево лунен календар, Коледа
- "Ой ти дръвце, право дръвце"
- "Млада Бога" - Илия Волен
- "Благословия на кукерския цар"
- "Яйцето на живота"
- "Родба на родбите"
- "Пролетен празник" - Кирил Христов
- "Възкресение" - Елисавета Багряна
- "Свети Георги и ламята"
- "Ой еньо, еньо ергеньо"
- "Свети Димитър коня кове"
- пасха, курбан байрам
- "Ела се вие превила" (сватба)
- "Снощи се дете родило" (раждане)
ІІІ. Човекът и общността
- "Овде дърво столовито"
- "Два са бора ред поредом расли"
- "Котаракът в чизми" - Ш. Перо
- "Гъсарката на кладенеца" - братя Грим
- "Грозното патенце" - Андерсен
- "Златната мома"
- Из "Хитър Петър"- Сава Попов
- "Главатарят, който поискал да плени месечината" - турска приказка
- "Трима братя града градяха"
- "Най-справедливият" - Елин Пелин
- "Даваш ли даваш, балканджи Йово"
- "Бил се Марко с турци еничари"
- "Момче с крила" - Агоп Мелконян
- "Приспивна песен" - Асен Разцевтников
- "Родната реч" - Ив. Вазов

Според МОН, "Родната реч" ще се премести в програмите до ІV клас, а "Хайдути" на Ботев досега е бил в VІ клас.

ШЕСТИ КЛАС
----------

Световете на човека

І. Човекът и природата
- "Хубава си, моя горо" (Л. Каравелов)
- "Отечество любезно, как хубаво си ти!" (Вазов)
- Из "Моето семейство и други животни" (Дж. Даръл): подбрани откъси
ІІ. Човекът и изкуството
- "Косачи" (Елин Пелин)
- "ХудожникУ (В. Ханчев)
- Из "Под игото" (Вазов): главата "Представлението"
III. Човекът и другите
- Из "Под игото" (Вазов): главата "Радини
вълнения"
- Из "Принцът и просякът" (М. Твен): I и III глава
- "Братчетата на Гаврош" (Смирненски)
- "Серафим" (Й. Йовков)
- Из "Автобиография" (Бр. Нушич): "Урок по
география"
- Из "Малкият принц" (Екзюпери): част XXI

От първоначалния проект е отпаднал "Робинзон Крузо" на Даниел Дефо. А "Хубава си, моя горо" вече не е в часовете по музика, остава в литературата.

Досега в VІ клас:
----------------
І. Човекът и фантазията
- "Косачи" (Елин Пелин)
- Из "Приказка без край" - М. Енде
- "Щастливият принц" - Оскар Уайлд
ІІ. Човекът и другите
- "Серафим" - Й. Йовков
- "Малкият принц" - Екзюпери
- Две басни на Лафонтен
ІІІ. Човекът и реалността
- "Братчетата на Гаврош" - Смирненски
- "Принцът и просякът" - М. Твен
- Из "Автобиография" - Бр. Нушич
ІV. Човекът и изкустовото
- "Художник" - В. Ханчев
- "Славеят на китайския император" - Андерсен
V. Човекът и българският свят
- "История славянобългарска" - Паисий
- "Къде си вярна, ти любов народна" и "Вьтър ечи балкан стене" - Чинтулов
- "Хубава си, моя горо" - Каравелов
- "Хайдути" - Ботев
- "Под игото" - Вазов
- "Отечество любезно, как хубаво си ти" - Вазов
- "Към родината" - Ат. Далчев

Според МОН, Паисий ще се учи по литература в ІХ клас и по история -  в VІІ, VІІІ и Х клас. "Къде си вярна ти, любов народна" отива в часовете по музика за VІ клас, а "Стани, стани..." и "Вятър ечи..." - по литература в VІІ клас. "Балканджи Йово" и епосът за Крали Марко щели да се учат по история "като примери за междупредметни връзки", каквото и да означава това. 

ОСМИ КЛАС
---------

І. Античност
- Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл
- "Илиада" (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
- "Любов" (Сафо)
- "Антигона" (Софокъл)
ІІ. Средновековие
- Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
- "Пространно житие на Константин-Кирил"
- "Азбучна молитва" (К. Преславски)
- "За буквите" (Черноризец Храбър)
ІII. Ренесанс
- Из "Декамерон" (Дж. Бокачо): Ден първи, Новела трета - "Притчата за трите пръстена"
- Из "Дон Кихот" (М. де Сервантес): I и VІІІ глава
- "Хамлет" (У. Шекспир)
- Два сонета на Шекспир

Досега в VІІІ клас:
-------------------

По досегашните учебни планове в VІІІ клас се учи българска литература - по едно произведение от Николай Лилиев, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Светослав Минков, Елисавета Багряна, Никола Вапцаров, Емилиян Станев, Елисавета Багряна, Николай хайтов, Ивайло Петров, Валери Петров, Павел Вежинов, Йордан Радичков.
Творбите на Кирило-Методиевата традиция, които сега са в VІІІ клас, в момента се учат (доста повече на брой) в ІХ клас, а античните и ренесансовите европейски автори плюс руски автори са в Х клас - също по-подробно.

СЕДМИ КЛАС
----------

Нова учебна програма за VІІ клас още няма дори в проект. До момента седмокласниците изучават българска литература - 11 произведения от родни автори от Ботев до Йордан Йовков. Според схемата, раздадена от МОН, новата учебна програма  ще съдържа същите български автори, но произведенията са 10. Пак според схемата, до ХІІ клас включително учениците изобщо няма да изучават Николай Лилиев, Светослав Минков, Емилиян Станев, Павел Вежинов, Ивайло Петров, Валери Петров. Те просто отпадат. Затова пък в Хтт клас се появяват Христо Фотев и Виктор Пасков. 
А иначе основният досегашен порок - учене на литературознание вместо на литература, си остава. Когато нормалният човек каже примерно "Хамлет", едва ли се сеща за "тълкуванието според жанровите и културно-историческите характеристики на творбата", а в "Отечество любезно..." със сигурност не търси "словосъчетания в пряко и преносно значение" и "отклонения от обичайния за българската реч словоред". От горките ученици обаче се иска да научат тъкмо това.


Изучавани произведения

         По новите програми     Досега

V клас    5 български         28 български
          5 чужди              9 чужди

VІ клас   7 български         12 български 
          4 чужди              7 чужди

VІІ клас  10 български        11 български
           0 чужди             0 чужди

VІІІ клас   3 български       13 български
           16 чужди            0 чужди
-------------------------------------------
Общо:      25 български        64 български
                 25 чужди             14 чужди

 

Източник: Дума, 22.03.2016

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?