04 Декември 2014

Липсата на силна институционална държава води до корупция

Според  изследване на „Индексът за възприятие на корупцията за 2014 г.” на международната асоциация „Прозрачност без граници”, България е на последно място по борба с корупцията. Тази позорна за нас позиция е следствие от факта, че през годините на Прехода държавните структури се сраснаха с олигархичните, обслужвайки техните интереси в ощърб на гражданите.

Ние от ПП“Република БГ“ сме убедени, че няма как да очакваме държава, управлявана от корпоративни интереси, да се бори срещу самата себе си.

Друг фактор за липсата на силна институционална държава днес, е бюрократизирането на голяма част от държавните структури, което ги превъръща в паразитиращи, безцелни структури, чиято основна функция е собственото им оцеляване.

Ние от ПП“Република БГ“ сме убедени, че липсата на зададени от обществото цели породи благоприятна среда за развитие на корупция, която през годините достигна колосални мащаби, за да се стигне до сегашното състояние – държавната администрация да е подчинена на олигархичните структури.

Негативната статистика не е просто цифри, които вредят на имиджа на страната ни пред Западния свят. Зад тази статистика стоят стотици хиляди засегнати и ощетени български граждани, съвестни данъкоплатци. За да се промени статистиката, а с това и българите да заживеят по-сигурни и по-спокойни, са необходими няколко условия:

  • Утвърждаването на България като правова държава, в която всички граждани са равни пред закона и законът е еднакво приложим към всички;
  • Премахването на зависимостите и обвързаностите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с корпоративни структури;
  • Осигуряване на действителна независимост на съдебната и правосъдната система от политическа намеса и корпоративно влияние;
  • Реалната автономност на съдебната система да бъде съчетана със създаваното на законодателни и обществени условия за повишаване ефективността на съдебната система с приоритет борбата срещу корупцията и злоупотребите в държавното управление и престъпността във всичките й форми.

За да се постигнат тези цели, ПП „Република БГ” намира за наложително:

  • Открит конкурсен избор на всички държавни служители на ръководни длъжности;
  • Премахване на всяка възможност за засекретяване на факти и документи от обществено значение;
  • Приравняване на правата и задълженията на държавата към тези на гражданите и юридическите лица;
  • Ускорено преминаване към Интернет-базирано административно обслужване;
  • Включване на ситемата на Главния прокурор в изпълнителната власт с цел повишанване на неговата отговорност и отчетност пред обществото.

Това е пътят, по който може да се постигне ограничаване на възможностите за партийно и корпоративно влияние в кадровата политика на държавната и съдебната власт. А това е основна предпоставка за изграждане на независима, ефективна и отговорна държавна администрация.

Ние от ПП „Република БГ“ сме убедени, че само държава, която е лишена от корпоративни зависимости, е способна да взима решения в интерес на своите граждани.

< Назад към всички новини
Регистрация
?