08 Септември 2014

Назначеният от Близнашки Енергиен борд е излишна структура

Да се закрие Енергийният борд преди да нанесе нови вреди

Служебното правителство на Георги Близнашки създаде Енергиен борд. Институцията ще бъде постоянно действащ консултативен орган към Министерски съвет, т.е. ще продължи да действа и след края на преходния мандат на настоящия служебен кабинет. Отвъд всички критики към превишаването на правомощията на служебния кабинет, могат да се отправят и още.

Какъв е съставът

Енергийният борд, създаден с постановление на Министерски съвет, включва: зам.-министър на икономиката и енергетиката, зам.-министър на труда и социалната политика, председателя на ДКЕВР, представители на всички ВЕИ асоциации, на НЕК, на БЕХ, на всички държавни и частни ТЕЦ-ове, на асоциациите на търговците на електроенергия, на ЕРП-тата, на потребителите, на работодателите, на синдикатите и на много други частни и държавни субекти, ако бъдат поканени на заседания на Борда.

Какви са задачите

Според публично рекламираните дейности са решаването на задачите в областта на енергетиката, а финансирането му ще се осъществява с пари от бюджета на Министерски съвет.

Освен с решаването на задачи, Бордът се е нагърбил с извършването на цялостен анализ на състоянието на сектора и посочване на причините за нестабилността на системата. На страницата на новата държавна институция в интернет ще се публикуват решенията, становищата и предложенията на тази административна единица, както и годишните отчети за дейността й.

Какви са основанията

Дотук всичко изглежда институционално подредено, обществено оправдано, открито, прозрачно и необходимо. Но възникват редица въпроси, свързани с дейността, както на вече съществуващите институции, занимаващи се с този изключително важен сектор от управлението на държавата, така и с обосноваването на необходимостта от създаването на още институции.

Каква е необходимостта

Енергетиката и изобщо енергийното обезпечаване са един от фундаментите за съществуването и просперитета на всяка суверенна държава. От добива и доставките на енергийни ресурси, до крайното потребление на електроенергия, бензин, газ, въглища, нафта и други, зависят всички икономически субекти, добавящи стойност, както и всички домакинства. Затова създаването на държавна институция, занимаваща се с управлението на сектор „Енергетика“ е приоритет на всяка държава от десетилетия.

Освен всичко друго енергийната обезпеченост е част от системата за национална сигурност, което повдига и още въпроси, по отношение на досегашното управление на сектора.

Какъв е смисълът

Питаме настойчиво с какво се е занимавало от създаването си досега Министерството на енергетиката в различните му модификации?

С каква дейност са оправдавали съществуването си редицата административни звена подчинени на министерството?

Какви стратегии, програми, становища и мнения за състоянието и развитието на българската енергетика са предлагали и какви са резултатите от тези предложения?

Колко обществени поръчки за одити и стратегическо планиране са обявени, кои частни фирми са ги печелили и какъв е резултатът от тяхната дейност?

Не се ли знае вече от много време състоянието на енергийния сектор и не са ли предъвквани стотици пъти проблемите му?

Какви са функциите и задачите на независимия държавен орган ДКЕВР, който има почти идентични функции и задачи вменени на новосъздадения Енергиен борд?

Защо е необходимо създаването на един орган, дублиращ напълно функциите и задачите поне на няколко държавни институции, в който между другото участват ръководителите на наличните вече институции?

Защо от години в сектора се въртят и превъртат едни и същи имена на управляващите различните звена, сменяйки постове, но не и лоши практики?

Защо бившият енергиен министър освобождава шефа на НЕК Йордан Желев, с аргумента, че отива на по-висок пост и с по-голяма заплата в чужбина, а след няколко дни го назначава за директор в ДКЕВР с ресор контрол на НЕК?

И накрая, ще могат ли от Министерски съвет, както и участниците в Енергийния борд да убедят българите, че всички обвинения за прокарване на лобистки интереси на фирми, свързани с ВЕИ централите, и ЕРП-тата не са справедливи, или отново ще чуем клетви и оправдания с наследството на предишното управление?

Отговорите за „Република БГ“ са ясни!

Първо, задоволява се с напълно популистки мотиви едно обществено настроение, провокирано именно в резултат на непрозрачността и неефективността на дейността на настоящите институции.

Второ, прави се опит да се тушира обществено напрежение с допълнително вкарване на „шум в системата“, който неизбежно ще бъде произведен от новия Енергиен борд, с единствената цел да оправдае съществуването си.

Трето, ще се похарчат някакви пари, които както винаги не са предварително  разчетени и няма да се разбере колко са, за какво се харчат и кой от участниците до какъв дял ще се добере.

Четвърто, ще се имитира загриженост, чрез свръхпроизводство на ненужни документи или на такива, които вече отдавна съществуват, като накрая ще се стигне до извода за тежкото положение на сектора, за кражбите от мегапроектите, за неефективното управление, което ние като граждани отдавна си знаем, и за което партиите тръбят оглушително преди избори, но след това оглушително премълчават.

Пето, отново ще станем свидетели как зад благовидните поводи за създаването на поредния административен орган, се завихрят финансови интереси с неизяснен произход, но с ясна полза, която за пореден път не е обществена.

Какво е решението

Тази система ни е добре позната. От тази система няма никаква полза. Тази система източва и без това оскъдния ресурс. Тази система е непродуктивна. Тази система не решава проблеми, а ги затлачва и задълбочава.

Именно срещу тази система застава като партия „Република БГ“ и искаме да я променим. Защото за нас ефективността е водещ мотив, а обществения интерес е над всичко.

Енергийният борд е излишен и призоваваме за неговото закриване преди да е започнал да нанася нови вреди.

< Назад към всички новини
Регистрация
?