21 Ноември 2014

Образование в услуга на емиграцията

Данните от проучване, изнесени от БСК по повод нагласите на младите висшисти да се реализират в България, са изключително тревожни.

Фактът, че 89% от младите висшисти се готвят да заминат зад граница след завършване на образованието си, говори за това, че:

  • Инвестициите, колкото и малки да са те, които прави българското общество в сферата на образованието, не се връщат под формата на труд в България, а директно се изливат в чужбина;
  • България продължава да бъде непривлекателна страна за реализация на младите хора, въпреки че се говори много за програми за младежка заетост в последните години;
  • Около 650 хиляди младежи, елита на нацията са напуснали страната  в последните 10 години.

Фактът, че страната ни е на последно място по инвестиции на публични средства в образование и единствената с по малко от 4.5% от БВП, говори за това, че:

  • Въпреки декларациите на всички правителства в последните години, че образованието е приоритет, действителността показва друго, а именно, че  образованието е традиционно „на опашката“ в обществените приоритети;
  • В проека за бюджет на днешното правителство Министерство на образованието отново не е сред реципиентите на допълнителен бюджет.

Изследването повдига много въпроси по отношение на качеството на българското образование и неговата отделеченост от реалните нужди на пазара на труда и работодателите. Илюстрация за това е, че 71% от младите хора разчитат на близки и роднини за намиране на първа работа. 

Затова доколко българските институции са в състояние да отговорят на нуждите на младите хора и на пазара на труда говори фактът, че само 30% от младежите търсят помощта им при намиране на работа.

Тревожната статистика по отношение на младите висшисти е тъжна илюстрация за това до каква степен е нарушена държавността в сферата на образованието и науката. Изпразнените от съдържание и административен капацитет институции, погазването на законноста, липсата на държавническо и стратегическо мислене в сектора резултират в отсъствието на мотивация младите хора на България да търсят реализация у нас.

Ние от ПП „Република БГ“ сме убедени, че младите хора напускат България защото:

  • В развитите страни и общества с развита институционална среда всеки добре образован млад човек, получава без проблеми възможност за изявяа в личен и обществен план.
  • Българската  институционалната среда убива всякакво желание за бизнес и изява на младите хора. Задкулисието навлязло във всички сфери на обществения живот, изгражда екстрактен тип институции, които обслужват само и единствено интересите на това задкулисие.
  • Поради липсата на национална стратегия за развитието на науката и образованието, Бедното българско общество напрактика плаща на богатите общества, защото богатите общества съумяват да се организират в институции, защищаващи обществения и личния интерес.

Ние от ПП „Република БГ“ сме убедени, че:

Без поставяне на образованието в центъра на общественото съзнание, без провеждане на реална реформа в сектора, която да бъде обвързана с промяна на качеството му в зависимост от потребностите на пазара на труда и финансовото й обвързване, младите хора на България ще продължават да напускат страната.

 

< Назад към всички новини
Регистрация
?