04 Ноември 2014

Политически преговори или "годежарски" пазарлък?

Приятели, на фона на т.нар. „преговори” за ново правителство, които се изродиха в „годежарски“ пазарлък, новия случай на самозапалване на български гражданин и поредната стряскаща статистика за ниския стандарт на живот в България, вчера политическите лидери си разменяха музикални закачки, чрез фейсбук страниците си.

Питам всички преговарящи и непреговарящи партийни лидери, които днес са в позиция да определят развитието на държавата ни:

Кой проблем на България и българското общество решихте вчера, кой ще решите днес и с кой ще се заемете утре?

Отговорността пред гражданите, които преди по-малко от месец гласуваха доверие на тези политици, не може да се изчерпва с активност в социалните мрежи. Напротив, проблемите изискват ясна ангажираност, експертна компетентност и силна воля за промяна.

Когато Фондация „Фридрих Еберт“ и Института за икономика и международни отношения правят извода, че България е на първо място в Европейския съюз по бедност и че почти половината от населението живее под прага на бедността, държавническата позиция изисква поемане на отговорност, изготвяне на програма за подобряване на състоянието и незабавно предприемане на действия в тази посока.

Решаването на икономическите и социални проблеми на държавата минават през няколко много ясни стъпки, които ние от ПП „Република БГ” сме определили и разработили и за реализирането на които настояваме.

Няма съмнение – за да се повиши стандартът на живот, е необходимо да се създадат условия за просперитет на бизнеса. Никой бизнес не може да се чувства комфортно и да оперира свободно при високи нива на корупция, при силно контролирани от партии и политици институции, при несправедливо отсъждаща правораздавателна система, която се употребява за разправа с неудобни политически и икономически играчи.

Гарантиране на справедлива пазарна среда и честна конкуренция, ограничаване намесата на държавата по отношение на лицензионните режими, премахване на условията за образуване на монополно положение под явна или прикрита форма, съсредоточаване на публичен ресурс за подпомагане на средния и дребен бизнес, облекчаване значително условията и данъчната тежест за започване на бизнес – това са само част от мерките, които според нас не търпят отлагане.

Социалната справедливост и повишаването на доходите на най-бедните са проблеми, за чието решение са нужни на първо място справедлива пенсионна реформа и насочване на социалните помощи към придобиване на квалификация и ре-интеграция на свободния пазар на труда.

Това са само малка част от конкретните и изпълними решения, които ПП „Република БГ” предлага за излизане от кръговрата на икономическите и социалните проблеми. Ние разбираме отговорното държавническо поведение така – във време на остри и тревожни институционални, икономически и социални проблеми да търсим решенията не с музикални поздрави, а с активна позиция и конструктивни предложения.

< Назад към всички новини
Регистрация
?