19 Март 2014

Позиция на ПП „Република БГ“ относно проведения референдум в автономна република Крим

Политическа партия “Република БГ” се солидаризира с позицията на другите уважавани десни европейски партии относно случващото се на Кримския полуостров. Независимо, че сме стигнали до единно становище относно порочността на референдума в Крим, нашата аргументация за това решение е по-различна. Тя не е конюнктурна, а принципна. Такава, каквато следва да бъде българската позиция. България е пълноправен член на ООН. В това си качество тя трябва да спазва международноправните норми, които държавата ни е ратифицирала. Основен принцип на международното право е ненамесата във вътрешните дела на друга държава. В този смисъл, за разлика от останалите политически субекти и институции, ние от “Република БГ” се въздържаме да преценяваме законността на референдума в Крим на база разпоредбите на вътрешното украинско законодателство, на украинската конституция. Това според нас е намеса във вътрешните отношения на Украйна.

“Република БГ” е категорична, че спорността на референдума в Крим произтича от присъствието на чужди войски на полуострова. Фактът на тяхното присъствие представлява вмешателство във вътрешните работи на държавата, на чиято територия са, без значение чии са тези войски, дали имат отличителни знаци или не. Именно обстоятелството, че кримският референдум бе подготвен и проведен докато там се подвизават чужди сили, е основанието ние  от „Република БГ“  да поставим под съмнение неговата законност.

Влизайки в същината на проблема, ние не можем да се съгласим, че референдумът в Крим е израз на признатото от ООН право на народите на самоопределение. За какво самоопределение може да говорим, когато то се извършва почти под дулата на стрелково оръжие и под погледа на маскирани бойци. Спорността на референдума става още по-притеснителна като вземем предвид последователността на събитията в Украйна и бързината на вземането на решението за провеждането на народното допитване.

Справедливостта налага да се посочи, че са налице улики, че принципа за ненамеса е погазен още в самото начало на украинската криза предвид сблъсъка на интереси на заинтересованите велики сили. Ето защо считаме, че е справедливо веднага щом международната общност открие доказателства за участие и на други външни фактори във вътрешните дела на Украйна, на тях също да бъдат наложени същите или сходни санкции. „Република БГ“ се обявява против приложения в този случай стандарт в международната политика.

Ние от „Република БГ“ настояваме международната общност и българските институции да бъдат също ясни в позицията си относно този референдум,  и да назоват фактите конкретно, а не да изказват становища, обвити в клишета, с които се „изразява притеснение”, „призовава за компромисно решение на кризата” и прочие словесни паразити. На обществото на Европа следва да е ясно защо кримският референдум е спорен.

Поставяйки на водещо място само и единствено интересите на големите на международната сцена, и пренебрегвайки принципите, светът и в бъдеще ще бъде изправен пред кризи като тази. При международна криза държавите, които имат суровинни и икономически очаквания от други по-големи страни, ще бъдат в незигодната позиция на зависимата държава, която се лута между чуждите интереси. Ето защо ние от „Република БГ“ смятаме, че България трябва да заложи на принципна външна политика, съобразена с членството ни в Европейския съюз.

Говорейки за принципност, дали подкрепяме един такъв референдум за преминаване на дадена територия от една държава към друга, следва да си отговорим на въпроса как ще реагираме ние българите, ако група сънародници поискат земята, на която живеят, да стане част от съседна държава. Дали толкова лесно ще подкрепяме подобно проявление на право на самоопределяне, особено ако то се реализира спрямо нас, и то с подкрепата на чужди сили. Едва ли!

Не на последно място, ние от „Република БГ“ призоваваме българската администрация за принципност и последователност във външната ни политика.

< Назад към всички новини
Регистрация
?