03 Юни 2014

Позиция на ПП „Република БГ“ относно препоръките на ЕК по Националната програма за реформи - България 2014

Излезе поредният доклад на Европейската комисия, който отново потвърди липсата на ясна визия у управляващите. Оптимистичните данни за икономическия растеж на страната,  представени от правителството, са силно преувеличени, според аргументите на Европейската комисия, с други думи правителството не може да изведе българското общество от продължаващата вече години икономическа безизходица. 

Изброените слабости в областта на заетостта, особено младежката, връщането назад в пенсионната реформа, липсата на ясна позиция по развитието на енергетиката в страната, са доказателство, че настоящата тройна коалиция, скрита зад експертното правителство на Орешарски, са  изчерпали своя ресурс и в името на бъдещето на България, е по-добре да си тръгнат. Нещо повече, ситуацията, в която се намираме е резултат от антибългарската политика на всички управляващи през последните 25 години, време е отговорните за критичното положение на държавата да понесат наказателна отговорност за действията си.

Качествената инфраструктура, здравата нация и солидното образование, отворено към технологичните предизвикателства на двадесет и първи век, са фундаменталните условия за икономически възход и благоденствие. Обезпокоително е, че алармата за  липса на напредък идва от Европейската комисия, а не от управляващите, което би трябвало да бъде тяхно основно задължение пред българските граждани. 

Ние, българските републиканци сме категорични, че всички проблеми, изтъквани от Европейската комисия, са свързани помежду си. Очевидно е, че тъпчещата на едно място образователна система, заради липсите на ясна визия за реформи, доведе до силен спад в качеството на българското образование. От българските училища масово излизат неграмотни и неквалифицирани млади хора, без професионална перспектива в живота. Естествено е тогава, техните надежди и мечти да се свързват единствено с емиграция. Лошото образование очевидно води до лоши икономически резултати. Много от работодателите, вместо да използват ефективно кадрите, излизащи от образователната система, са принудени да ги дообучават, което прави производството неефективно и неконкурентоспособно. Работодателите са поставени пред сериозна дилема. Те са принудени или да инвестират в дообучение или да натоварват настоящите си служители с извънредни часове и повече работа. Резултатът е масова младежка безработица.

Ние предлагаме възстановяване на професионалните учебни центрове, външно оценяване на качеството и на висшите училища, промяна в начина на финансирането на образователната система, която да акцентира върху качеството, а не върху количеството.

Не по-малко важен е проблемът в българското здравеопазване. Факт е, че нацията ни е една от най-боледуващите и с най-ниска здравна култура в рамките на Европейския съюз. Това е и втората причина за неефективното производство и оттам за ниския икономически растеж.

Ние, българските републиканци смятаме, че ударението в здравеопазването трябва да бъде поставено върху профилактиката, а не върху лечението на болестите. Ние изискваме от правителството решително изпълнение на обещанията за въвеждане на национална здравна карта. Това трябва да бъде съпроводено и с повишаване на изискванията към здравните заведения и въвеждане на система за достойно заплащане на труда на българските лекари.

Най-силна критика в последните месеци България търпи по отношение на непоследователната си, антиевропейска енергийна политика. Това, освен че е констатирано в последния доклад на Европейската комисия, е и обект на стартирана наказателна процедура за нарушаване на договорите, по които България е страна. „Република БГ“ иска радикална промяна на съществуващата неефективна енергийна система, в съответствие с препоръките на Европейската комисия и Световната банка.  

На първо място, трябва да се изхожда от реалните енергийни потребности на българската икономика. На второ място трябва да се балансират приходите и разходите в енергийната система, което предполага свободно пазарно ценообразуване. На трето място, трябват решителни промени в регулаторната рамка, които да защитят българския национален интерес. Основната цел на необходимите реформи трябва да бъде интересът на българския потребител и българския бизнес.  

 „Република БГ“ изразява своето убеждение, че ако няма спешни действия по посочените за пореден път от Европейската комисия проблеми, дори песимистичните данни за растежа на българската икономика, могат да се окажат прекалено оптимистични. Ако настоящото правителство не може да се справи с тези проблеми, то е време да си отиде.

< Назад към всички новини
Регистрация
?