18 Февруари 2014

Позиция относно проекта за изменение на Закона за висшето образование

Политическа партия „Република БГ“ изказва категорично несъгласие с внесения лично от лидерите на БСП и ДПС Сергей Станишев и Лютви Местан проект за изменение на Закона за висшето образование, който цели  отпадане на определената в него мандатност на ректорите и деканите във висшите училища в България.

На първо място, не можем да приемем за основателно твърдението, че „тайният вот на членовете на Общото събрание на висшите училища“ е достатъчно условие за преодоляване на риска „едно лице да феодализира ръководни позиции за неопределено време“. Това твърдение е също толкова лишено от обективна връзка с реалността, колкото твърдението, че 24-те години преход към демокрация са достатъчна гаранция за достигнато ниво на развитие, което позволява на академичната общност да поеме отговорност за управление на висшите училища в условия на автономност и саморегулация.

Скандалите около фонд „Научни изследвания“, около ректорите на редица висши училища през последните години ясно опровергават, а не потвърждават тезите, застъпени от вносителите. Една част от засегнатите в момента на внасянето на законопроекта ректори, например, бяха уличени като сътрудници на бившата ДС, а друга – в безбройни далавери от икономически характер. Тезите не намират потвърждение в реалните обществено-политически и икономически реалности, в които намираме повече примери за това, че стремежът към феодализиране на ръководни позиции е налице. В повечето случаи той е продиктуван от тясно икономическите интереси на ректорите на някои висши училища и кръговете на влияние, които те изграждат около себе си. Не липсват и случаи на заплахи и лични разправи с „непослушните“ преподаватели, осмелили се да изразят критика към съществуващите ректорски ръководства.  

"Да се презумира, че ако няма мандатност, едно лице е в състояние да феодализира ръководни позиции за неопределено време е недостойно за академическата общност, защото тя представя основната част от българската интелигенция и не е възможно да е обект на манипулация от едно или друго лице.", пише още в мотивите за внесената промяна.

Когато изказваме своето притеснение в основателността на мотивите към законопроекта, ние от ПП „Република БГ“ не споделяме съмнение в качествата и моралните характеристики на българската интелигенция, съсредоточена във висшите училища. Ние поставяме под въпрос, нейните възможности  реално да се противопоставя на проявленията на изродената академична автономност, продиктувана от преждевременността и неадекватността на провежданите реформи в учебните и научни институции.

ПП „Република БГ“ категорично се обявява в полза на мандатността - не случайно добрите европейски практики поддържат именно този стил на управление. Още един аргумент в полза на мандатността е необходимостта от запазване на конкурентоспособността на учените. При встъпването в подобна длъжност те за определен период от време са претоварени с административни задължения, блокиращи до голяма степен поддържането на тяхното академично ниво. Ако един учен няма възможност системно да поддържа нивото на своите знания и научни изследвания, той загубва своята конкурентоспособност и ще бъде възпрепятстван да продължи научната си кариера, след като отстъпи административните си задължения на своя наследник. Фактът, че има максимален брой мандати, ще позволи на учения да запази регулярна активност и да планира своето собствено развитие, което няма да става заложник на неговите административни задължения. Да не говорим за това, че при наличието на мандатност всеки ректор или декан има предвид и това, че в даден момент отново ще стане част от академичната общност и трябва да бъде в състояние да погледне колегите си в очите с достойнство за това, което е направил за повереното му звено.

Ето защо Политическа партия „Република БГ“ е на мнение, че това е поредният евтин предизборен политически ход на Станишев и Местан с цел да бетонират подкрепата на още една върхушка, вместо да започнат така необходимата генерална промяна в Закона за висшето образование въпреки постоянните напомняния от Европейската комисия и критичните бележки на Световната банка.

< Назад към всички новини
Регистрация
?