06 Ноември 2014

ПП “Република БГ“ е за пълна ревизия на действията на служебния кабинет и предлага решения

В последните дни на своя живот служебното правителство предприе редица обществено-икономически необосновани и неприемливи стъпки за възлагане на обществени поръчки за милиони левове. Недопустимо е в период на икономическа, политическа и социална криза да се извършват действия в очевиден ущърб на обществените системи на България.

Възложените обществени поръчки на обща стойност около 5 млн. лева от различни министерства, поръчки за реклама на стойност около 12 млн. лева, неаргументираното желание да бъде обезщетен за несъществуваща дейност неинстуционализиран чужд инвеститор в размер на около 4 млн. лева, са най-малкото смущаващи.

Възможните обяснения за тази трескава активност на служебния кабинет в края на мандата му могат да бъдат две:

  1. Става въпрос за корупционни сделки с участие на представители на държавното управление и администрация, за сметка на обществени средства.
  2. Членовете на служебното правителство и държавната администрация, управлявана от него, страдат от тежка професионална некомпетентност.

Което и от двете обяснения да бъде вярно и валидно, ние от ПП „Република БГ“ сме категорични, че е повече от наложително действията и решенията на служебния кабинет да бъдат подложени на пълна ревизия.

Категорични сме, че е изключителна отговорност на извънпарламентарните партии, както и на цялото гражданското общество, да изискват от представителите на държавното управление, независимо към чия политическа сила принадлежат и на чие парламентарно мнозинство са представители, да бъдат подлагани на непрестанен граждански натиск и контрол с оглед  постигането на добро и в гражданска полза управление на България.

Хроничният за страната проблем на държавното управление, изразяващ се в неработещи в обществен интерес държавни институции и липсата на добра, професионална администрация, могат да бъдат решени, чрез няколко стъпки, които ние от „Република БГ“ сме разработили:

  • Повече от наложително е провеждане на административна реформа, чиято цел е постигането на ефктивна, компететна и отговорна държавна администрация, която да отговаря като структура и размер на задачите, поставени от обществото.
  • Въвеждане на открита конкурсна основа на избор на всички, без изключиение държавни служители на ръководни длъжности на основата на общоприети квалификационни критерии.
  • Ограничаване на държавното администриране само до дейности, където има обективна необходимост, а не там където има възможност за администриране.
  • Премахване на всяка възможност за засекретяване на факти и документи от обществено значение.
  • Приравняване на правата и задълженията на държавата към тези на гражданите и юридическите лица.
  • Въвеждане на право на заявление чрез адвокат за защита на права във всички видове процеси, включително конституционален, наказателен, административен.
  • Ограничаване на възможността за партийно влияние в кадровата политика на държавната, и съдебната власт.
  • Оптимизиране на административния документо-оборот чрез ясни правила и процедури и ускорено преминаване към Интернет-базирано административно обслужване.

Ние от „Република БГ“ сме категорични, че това е пътя, по който управленските структури на държавата и държавната администрация ще престанат да бъдат безцелни структури, загрижени основно за своето собствено оцеляване, а ще се превърнат в служители на обществото.

Категорични сме, че по този път ще изведем държавните структури и администрация от състоянието на безвремие, корупционните практики и антиобщественото поведение.

< Назад към всички новини
Регистрация
?