09 Януари 2014

ПП „Република БГ“: Кучешките боеве трябва да се спрат

От вчера във фокуса на общественото внимание отново попадна темата за организирането на кучешки боеве и  жестокото отношение към животните. Макар и това на пръв поглед да не е сред най-съществените проблеми на обществото, ние от Политическа партия „Република БГ“ смятаме, че въпросът не следва да остава без адекватна политическа реакция.

Поводът за позицията ни е, че проблемът с организирането на кучешки боеве засяга не само чисто правния аспект по казуса, но и нивото на цивилизованост на гражданското общество и въпросът за търпимостта към насилието върху по-слабия. Не може да не обърнем внимание, че въпреки че сега действащото законодателство съдържа редица текстове, забраняващи и наказващи насилието и жестокостта към животните, в последния ден се наложи усещането, че чувството за хуманност и отговорно социално поведение е дефицитно сред гражданите. От вчера в медиите се завъртя клип, в който куче убива друго, а мъж до тях вероятно насърчава жестокото деяние. Голямо недоумение буди у нас фактът, че нито един от случайните свидетели на кучешкия бой не се намеси, за да предотврати кървавия театър. Изниква въпросът дали насилието и антихуманното поведение не са станали такава съществена част от живота ни, че вече по-голямата част от нас не считат за нужно да реагират на подобни случаи. Кръгът се завърта и си задаваме въпроса дали, щом е такова отношението ни към насилието, то бихме подминали корупцията и злоупотребата с власт със същата апатия? В едно общество чувството на гражданска отговорност, етика и морални устои трябва да се възпитава чрез всички възможни методи, иначе се изправяме пред риска да се превърнем в лицемерни егоисти, бягащи от цивилизационния дълг на емоционално и интелектуално еволюирал вид.

Белезите на асоциално поведение, които носят със себе си кучешките боеве, налагат да бъдат взети политически мерки за ефективната им, а не само на книга забрана. На първо място това е нужно за предпазване на обществото и най-вече на подрастващите от явления и събития, които генерират жестокост и насилие. Трябва да има гаранции, че българските деца няма да растат в среда, в която се насърчава кръвопролитие под каквато и да било форма. Тези политически мерки трябва да имат както забраняващи, така и строго наказателни действия, които да гарантират раздаването на правосъдие във всеки отделен случай.

 „Република БГ“ смята, че институциите са длъжни да се намесят и спрат веднъж завинаги подобни „атракции“, защото сами по себе си те представляват форма на сива икономическа дейност. Оказва се, че в момента институциите позволяват да се формират немалки приходи от определени лица чрез забранена и от морала, и от закона дейност. Проблемът става още по-сериозен поради факта, че залаганията върху кучешки боеве имат двоен негативен ефект – от една страна те стимулират хазартните страсти, а от друга - също и първичната жестокост, и то под носа на държавните органи.

„ПП Република БГ“ се обявява за това, кучешките боеве да бъдат преследвани с цялата строгост на закона, както в настоящия момент, така и в бъдеще. В сега изработвания нов Наказателен кодекс те трябва да бъдат криминализирани, както в останалия цивилизован свят. Не само тежестта на наказанието е от значение, важна е сигурността при неговото налагане и превантивният ефект, който се очаква.

< Назад към всички новини
Регистрация
?