09 Юни 2014

При промени в Конституцията, да се вкара и индивидуалната конституционна жалба

На дневен ред стои въпросът за промени в Конституцията. В българския обществен живот периодично се поставя въпросът за сезиране на Конституционния съд от всеки един гражданин. Все още нито една българска партия не е предизвикала широка обществена дискусия по темата, а българските политици я експлоатират само за тесните си електорални цели.

Ние, българските републиканци, още в учредителната си декларация поставихме решаването на този проблем в основата на своята дългосрочна политика. За нас възможността за индивидуална конституционна жалба е стратегическа цел. Тя ще разшири значително възможностите на българските граждани да участват активно в политическия живот на страната и в процеса на взимане на управленски решения. Още повече, че това конституционно средство вече има свое битие в страни-членки на Европейския съюз.

Конституцията на Република България определя основните права на гражданите. В парламента обаче се приемат закони, които препятстват осъществяването на гарантираните от Конституцията права и интереси на гражданите. Създават се  и норми, които обслужват тесен кръг от олигархични интереси. Законите ни са  пълни с несправедливи, неясни, клиентелистки правила, които създават неравенство в обществото. Съществуват и прекалено много норми, които по своята същност представляват отклонения от правилата, които са приемливи за всички. Съществуването на толкова много изключения и неясни закони позволявя разнопосочно тълкуване и правоприлагане. Така, идентични правни казуси са усложливо решавани от администрацията и съдилищата по различен, дори противоречив начин. Въпреки че законът трябва да е един за всички. Това създава чувство за несправедливост у гражданите и несигурност в обществените отношения. Такива норми не би следвало да имат място в правовия ред. За съжаление, гражданинът няма възможност сам да се брани от тези ощетяващи го закони.

Уреденото в Конституцията правосъдие само в основни линии се явява механизъм за  защита на гражданите от противоконституционните норми. В сегашния си вид обаче то се оказва институционален модел, който дава непълна, дори привидна гаранция за спазване на уредените в основния закон права. И това е така, защото защитата на тези права се инициира не от техния носител - отделният гражданин, който е най-заинтересован от тяхното спазване, а от други субекти на публичното право.

Гражданинът понастоящем няма възможност пряко  да потърси конституционна защита на изначално гарантираните му политически и граждански права. Настоящата ситуация при търсенето на конституционно правосъдие води и до занижена ефективност на защитата. Този проблем още повече се заслива, понеже субектите, които имат право да сезират конституционния съд за спазването на гражданските и политическите права, са именно тези, които ги най-често ги нарушават. Това засяга демокрацията, това засяга всички нас.

Средство за пряка защита на конституционните права на гражданите и борба с противоконституционните закони е въвеждането на индивидуалната конституционна жалба. Освен юридически способ тя е и политическа възможност гражданите да осъществяват контрол върху качеството на работа на парламента в периода между изборите. Заедно с референдума, индивидуалната конституционна жалба е инструмент, с който гражданите могат да преодолеят порочните актове на законодателната власт.

Ето защо Политическа партия „Република БГ“ поставя в основата на своята политика осигуряването на възможност гражданите свободно и без посредник да сезират Конституционния съд.

Идеята за въвеждане на правото на конституционна жалба от отделния гражданин не е фриволно и популистко заявление на партията. Същото е в съответствие с принципите на републиканизма, идеите и целите на партията и с разбирането за реформиране на институциите. Нещо повече - основните идеи на модерния конституционализъм са заложени във фундамента на учредителните и програмните документи на Политическа партия „Република БГ“.

< Назад към всички новини
Регистрация
?