29 Август 2014

Служебният кабинет потъва в несвойствени задачи

Всяко служебно правителство има ясно разписан и точно регламентиран в Конституцията и законите на Република България мандат.

Настоящото служебно правителство има една основна задача: да проведе честни избори за Народно събрание.

Кабинетът на служебният министър-председател Георги Близнашки е поел обществения ангажимент да не позволи опорочаване на изборния процес и да внесе необходимото спокойствие при изпълнението на задачите на институциите до избора на нов състав на Народното събрание и до заклеването на новия състав на Министерски съвет.

Всяка друга цел, която си е поставило то, всяка друга несвойствена задача, с която усърдно се е захванало, излиза извън рамките на ограничения мандат и внася допълнително напрежение в и без това доста разклатената политическа система на страната. 

Подготовката за емитиране на нов публичен дълг, излишното всяване на паника в енергийната система чрез уверения за необходимостта от рязко поскъпване на тока, предлагането на дългосрочни външнополитически и отбранителни визии, спирането и стартирането на стратегически инфраструктурни проекти, са несвойствени задачи, с които служебният кабинет не може и не трябва да се занимава.

„Република БГ“ призовава служебният премиер Георги Близнашки да се придържа единствено и само към ограничените от Конституцията и законите на страната правомощия.

„Република БГ“ смята всяко друго действие за нелегитимно, застрашаващо стабилността на институциите и обществения интерес.

В „Република БГ“ сме категорични, че отклоняването от основните задачи на служебния кабинет ще доведе до засилване на съмненията в честността на изборите, което от своя страна ще подкопае легитимността на следващото Народно събрание и следващия Министерски съвет.

< Назад към всички новини
Регистрация
?