10 Април 2014

Защо „Република БГ“ няма да участва на Евроизбори 2014

Причините партия „Република БГ“ да се отказва от участие на Евроизбори 2014 са породени, на първо място от неспособността на излъчените от нас представители да защитават националните приоритети за страната ни в комплексната политическа обстановка на Евросъюза. Според нас, основнен първоизточник за това е вътрешно-институционален и докато не бъде променена средата на политическо и олигархично статукво, няма как нашите евродепутати да работят активно и ефективно, с визия за достигане проспиритета на старите държави-членки.Точно заради това, приоритет номер едно, за дясноцентристката ни формация е стратегическата цел да развие институциите на българското общество, така че страната ни да се превърне в достоен член на Европейския съюз: цивилизован, проспериращ и независим партньор в равнопоставена среда на конкурентноспособност и взаимно уважение.

Може ли тази цел да се постигне приоритетно с изпращането на 17 български представители в 751-членния Европейски парламент и с настоящите им гарантирани правомощия? Това представителство е малко над 2% от общата парламентарна маса. Според „Република БГ“ подобно начинание не е непременно обречено на неуспех, ако за 15-те години от началото на предприсъединителния процес бяхме успели да извоюваме позиция на достоен и независим партньор, който отстоява интересите на своите граждани и води дългосрочни политики, базирани на експертно планиране.

 Вместо това днес наблюдаваме тотален спад на доверие от страна на европейските представители към българските институции. Доказват го критичните мониторингови доклади, за които страната ни е като постоянен абонат; финансовите санкции, които дебнат разнообразни ресори почти ежемесечно; първото официално предупреждение за спиране на всички еврофондове. Нещо повече, България се нарежда на предпоследно място по усвояване на финансирането от Европейския съюз. Към момента загубите по 7-те оперативни програми възлизат на 35 млн. евро. Всичко това се дължи на чести корупционни практики, забавяне на процедури, обществени поръчки и неспособност да бъдат разплатени и правилно разпределени средствата. За нас е ясно, че причината за всички изброени провали е липсата на готовност страната ни да бъде достоен партньор на Евросъюза „отвътре“, което обуславя и нейния крах пред европейските й партньори.

Освен многобройните грешки, които съпътстват моралното и икономическо евроинтегриране, фактите сочат, че по най-важните обществено-политически проблеми, касаещи страната ни, нашите представители в Европарламента също нямат значителен напредък, напротив. Всяка една от ключовите области, здравеопазване, образование, сигурност, малък и среден бизнес, имат нужда да бъдат из основи реформирани, за което е редно да се използва финансовия и цивилизационен капацитет на европейското семейство. На фона на всеобщата картинка, изглежда така, че депутатите ни изпратени там, работят не за да изграждат структурни политики и експертни предложения, а за да използват постовете си за затвърждаване на позиции с представители на водещите европейски партии. Контактите на ГЕРБ с ЕНП и спорадичната подкрепа, която „големите“ на европейската сцена оказват по време на избори на определени политически субекти в България, задават въпроса колко (не)зависими са нашите представители на трибуната на Европарламента и чии интереси защитават в действителност. Своеобразен отговор може да си даде всеки един гласоподавател, опитвайки да си спомни позициите, които българските депутати в ЕП  са защитавали в името на нашите национални интереси.

„Република БГ“ е категорична, че нашият глас не се чува в Брюксел не защото сме малки, а защото нашите политици се старaят да угодят повече на „големите”, отколкото да защитават националните ни интереси. Според нас, настоящата политическа обстановка предопределя нашите представители да си поставят меркантилни и лесноизпълними цели, не непременно от полза на нашата страна. Подобни действия водят до неглижиране на проблематиката, свързана с българския и  европейския дневен ред, а това не е разбирането на „Република БГ“ за достойна и интеграционна политика. Ние не желаем да участваме в безперспективен фарс от редица „случайни“ и преднамерени грешки. В партньорство, основано на краткосрочни взаимноизгодни визити. В политика, в която България и българското общество са незначителен и статистически незабележим фактор. Като про-европейска и про-цивилизационна партия, която не само се стреми, но и прилага в своите идеи и действия европейските ценности, ние сме убедени, че единствената възможност България да защити българския национален интерес е като бъде уважаван член на ЕС“. Само че за нас пътят към Европа първо минава през реформите вътре в страната. През българските граждани тук и сега. Той минава през нашите съвместни усилия да премахнем олигархичния модел на управление, да дадем път на таланта и справедливостта, които ще ни осигурят достойно място в Европа. Този път минава приоритетно през български парламентарни и общински избори.

< Назад към всички новини
Регистрация
?