Финансиране

Финансирането на ПП „Република БГ” се извършва изцяло съгласно Закона за политическите партии. С цел осигуряване на пълна прозрачност и информираност по отношение финансирането на партийната дейност, публикуваме имената на спонсорите на „Република БГ”.


Спонсори на проекта с лични средства са част от инициаторите за създаване на партията, начело с председателя й г-н Георги Василев, известен финансист, бизнесмен и филантроп, живял през последните 23 години в Швейцария. Със свои средства участват и зам.-председателят г-н Найден Кирилов, адвокат с над 10-годишна успешна практика в областта на вещното, търговското и данъчното право, както и членовете на Националната комисия – юристът Петър Миленков и бизнесменът г-н Александър Марков.


Спонсорите на „Република БГ” категорично декларират, че бизнесът им е изцяло частен и не са работили по проекти на държавата или по държавни или общински обществени поръчки.


Припомняме също, че като съвсем млад проект, в процес на изграждане на партиен апарат и структури, „Република БГ” досега не се е нуждаела от сериозни средства за финансирането си, с изключение на някои разходи за организиране на учредително събрание, конгрес, пресконференции и кръгли маси на различна тематика.


Гарантираме, че и в бъдеще партията няма да приема дарения от анонимни източници, средства от юридически лица и от еднолични търговци, от религиозни институции, чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел, каквито са изискванията на Закона за политическите партии. Средствата си ще набираме единствено от разрешените от закона държавни субсидии, дарения от физически лица, собствени приходи, членски внос и др.

Регистрация
?